Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) ders konuları anlatımı – LGS ders konuları anlatımı – KPSS ders konuları anlatımı ve açıklayıcı tüm bilgiler, Ders notları

Konu Anlatımı

Tarih Konu Anlatımları – YKS | KPSS | LGS

31 Ara, 2020

YKS , KPSS ve LGS  Sınavına girecek olan öğrenciler için hazırlanmış son müfredat Tarih konu anlatımlarını...

Konu Anlatımı

Yakın Çağ’da Avrupa Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Yakın Çağ’da Avrupa  Yakın Çağ’da Avrupa Devletleri  İngiltere 1215’te Magna Carta imzalandı. 1265’te parlamenter sisteme...

Konu Anlatımı

Yeni Çağ’da Avrupa Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Yeni Çağ’da Avrupa  Bilim ve Teknolojide Gelişmeler  Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması : Barut ilk defa...

Konu Anlatımı

Orta Çağ’da Avrupa Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Orta Çağ’da Avrupa  Feodalizm Orta Çağ Avrupası’nın siyasal, sosyal ve ekonomik yapılanmasında “Kavimler Göçü” nün...

Konu Anlatımı

Atatürk İlkeleri Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Atatürk İlkeleri  Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik; Devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına geldiği devlet...

Konu Anlatımı

Atatürk Dönemi Dış Politika Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Atatürk Dönemi Dış Politika  Nüfus Mübadelesi Sorunu Lozan Antlaşması’ndan sonra yeni Türk Devleti’nin dış siyaseti...

Konu Anlatımı

Atatürk Dönemi Ekonomik Politikalar Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Atatürk Dönemi Ekonomik Politikalar  Osmanlı Devleti Neden Sanayileşemedi? Osmanlı Devlet Ekonomisinin, sürekli tarımsal üretim ve...

Konu Anlatımı

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar  Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü TBMM tarafından 3 Mart 1924’te kabul...

Konu Anlatımı

Laik Devlete Geçiş Aşamaları Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Laik Devlete Geçiş Aşamaları  Laik Devlete Geçiş Saltanatın kaldırılması : 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılarak,...

Konu Anlatımı

Siyasi Alandaki İnkılaplar Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Siyasi Alandaki İnkılaplar  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)  TBMM’nin Saltanatı kaldırma sebebi neydi? İtilaf Devletleri...

Konu Anlatımı

Lozan Barış Konferansı Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Lozan Barış Konferansı  Konferansa Katılan Devletler Türk ordusunun İstanbul ve Trakya’ya yönelmesi üzerine 27 Ekim...

Konu Anlatımı

Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması Büyük Taarruz  Büyük Taarruz ve Zafer 26 Mart 1922’de...

Konu Anlatımı

Batı Cephesi, Kars ve Ankara Antlaşmaları Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Batı Cephesi, Kars ve Ankara Antlaşmaları Kütahya – Eskişehir Savaşları İnönü Savaşları’nda Türk ordusuna yenilen...

Konu Anlatımı

Güney Cephesi, Halk Direnişleri ve Batı Cephesi Savaşları Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Güney Cephesi, Halk Direnişleri ve Batı Cephesi Savaşları  Güney Cephesi ve Halk Direnişleri Mondros Mütarekesi’nden...

Konu Anlatımı

Doğu Cephesi ve Ermenilerle Savaş Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Doğu Cephesi ve Ermenilerle Savaş  Doğu Cephesi Mondros Mütarekesi ile Kafkasya’dan çekildik. Rusya ve Osmanlı...

Konu Anlatımı

Sevr Antlaşması Konu Anlatımı

24 Ara, 2020

Sevr Antlaşması Sevr’i Hazırlayan Nedenler Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler savaşın ardından Paris’te bir konferans...

Konu Anlatımı

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

T.B.M.M.’ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar  Ayaklanmaların Nedenleri  İç Ayaklanmaların Çıkmasında Etkili Olan Unsurlar :  Mondros Ateşkes...

Konu Anlatımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı T.B.M.M.’nin Açılış Nedeni ve Amacı İstanbul’daki yönetiminin vatan ve millete...

Konu Anlatımı

İstanbul’un İşgali Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

İstanbul’un İşgali  İstanbul’un İşgalinin Nedenleri İtilaf Devletleri Mebuslar Meclisi’nden barış kararı almasını ve işgalleri onaylamasını...

Konu Anlatımı

Misak-ı Milli Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Misak-ı Milli  Misak-ı Milli Kararları Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman...

Konu Anlatımı

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi  Mebuslar Meclisi’nin Açılış Hazırlıkları Amasya Görüşmesi’nde Mebuslar Meclisi’nin toplanması kararlaştırıldı. İtilaf...

Konu Anlatımı

Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve Amasya Protokolü Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve Amasya Protokolü Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi  Neden Ankara ?  Demir...

Konu Anlatımı

Genelgeler ve Kongreler Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Genelgeler ve Kongreler  Amaçlar  Havza Genelgesi  İzmir’in işgaline İstanbul Hükümeti’nin kayıtsız kalması Tehlikenin büyüklüğünün halka...

Konu Anlatımı

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gelişi Konu Anlatımı

23 Ara, 2020

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gelişi  Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geliş Amacı Milli bir teşkilat kurup Milli Mücadele’yi...