TUS Taban Puanları 2021

TUS Taban Puanları 2021
07.05.2021
0
A+
A-

Öncelikle TUS hakkında kısa bir bilgi verelim. TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.

ÖSYM tarafından yapılan 20211. Dönem TUS Taban Puanları açıklandı. Aşağıdaki linklerini üzerine tıklayarak istediğiniz bölümlerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

  • 2021 1. Dönem TUS Taban Puanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.blank
  • 2020 1. Dönem TUS Taban Puanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
  • 2020 2. Dönem TUS Taban Puanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

2021 1. Dönem TUS Taban Puanlarıblank

Acil Tıp 2021 1. Dönem TUS Puanları

Adli Tıp 2021 1. Dönem TUS Puanları

Aile Hekimliği 2021 1. Dönem TUS Puanları

Anatomi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2021 1. Dönem TUS Puanları

Beyin ve Sinir Cerrahisi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Çocuk Cerrahisi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Deri ve Zührevi Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2021 1. Dönem TUS Puanları

Fizyoloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

Genel Cerrahi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Göğüs Cerrahisi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Göğüs Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Göz Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Halk Sağlığı 2021 1. Dönem TUS Puanları

Hava ve Uzay Hekimliği 2021 1. Dönem TUS Puanları

Histoloji ve Embriyoloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

İç Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2021 1. Dönem TUS Puanları

Kalp ve Damar Cerrahisi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Kardiyoloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 2021 1. Dönem TUS Puanları

Nöroloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

Nükleer Tıp 2021 1. Dönem TUS Puanları

Ortopedi ve Travmatoloji 2021 1. Dönem TUS Puanları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2021 1. Dönem TUS Puanları

Radyasyon Onkolojisi 2021 1. Dönem TUS Puanları

2020 1. Dönem TUS Taban Puanları

ACİL TIP 2020 1. Dönem TUS Puanları

ADLİ TIP 2020 1. Dönem TUS Puanları

AİLE HEKİMLİĞİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

ANATOMİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2020 1. Dönem TUS Puanları

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK CERRAHİSİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2020 1. Dönem TUS Puanları

FİZYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

GENEL CERRAHİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

GÖĞÜS CERRAHİSİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

GÖĞÜS HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

GÖZ HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

HALK SAĞLIĞI 2020 1. Dönem TUS Puanları

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

İÇ HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2020 1. Dönem TUS Puanları

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

KARDİYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

NÖROLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

NÜKLEER TIP 2020 1. Dönem TUS Puanları

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

RADYASYON ONKOLOJİSİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

RADYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 1. Dönem TUS Puanları

SPOR HEKİMLİĞİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP 2020 1. Dönem TUS Puanları

TIBBİ BİYOKİMYA 2020 1. Dönem TUS Puanları

TIBBİ FARMAKOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

TIBBİ GENETİK 2020 1. Dönem TUS Puanları

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

TIBBİ PATOLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

ÜROLOJİ 2020 1. Dönem TUS Puanları

2020 2. Dönem TUS Taban Puanları

ACİL TIP 2020 2. Dönem TUS Puanları

ADLİ TIP 2020 2. Dönem TUS Puanları

AİLE HEKİMLİĞİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

ANATOMİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2020 2. Dönem TUS Puanları

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK CERRAHİSİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2020 2. Dönem TUS Puanları

FİZYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

GENEL CERRAHİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

GÖĞÜS CERRAHİSİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

GÖĞÜS HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

GÖZ HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

HALK SAĞLIĞI 2020 2. Dönem TUS Puanları

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

İÇ HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2020 2. Dönem TUS Puanları

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

KARDİYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

NÖROLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

NÜKLEER TIP 2020 2. Dönem TUS Puanları

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

RADYASYON ONKOLOJİSİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

RADYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2020 2. Dönem TUS Puanları

SPOR HEKİMLİĞİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP 2020 2. Dönem TUS Puanları

TIBBİ BİYOKİMYA 2020 2. Dönem TUS Puanları

TIBBİ FARMAKOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

TIBBİ GENETİK 2020 2. Dönem TUS Puanları

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

TIBBİ PATOLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

ÜROLOJİ 2020 2. Dönem TUS Puanları

tus taban puanları 2021, tus taban puanları 2021 2. dönem, tus taban puanları sıralama, en son tus taban puanları, tus taban puanları bölümlere göre, tus bölüm taban puanları 2021, branşlara göre tus taban puanları, tus taban puanları en yüksek

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.