Üniversiteye Giriş Burs Programları

Üniversiteye Giriş Burs Programları

TOBB ETÜ İş Dünyası Bursu ve Destek-Başarı Bursları

TOBB ETÜ Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan bu yardım bursu çoğu öğrenci için büyük bir nimet. Özellikle maddi olarak iyi olmayan öğrenciler için ayrılmış bu burs programı kendini yetiştirmiş ve güçlü hedefi olan öğrenciler için çok elzem bir program. Ayrı olarak Başarı Bursu fonu da açan TOBB ETÜ, 2021 yılında YKS’ye girmiş olan aday öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda YKS sıralamasıyla %50 burs kazanmış öğrencilere %75 bursa, %25 burs kazanmış öğrencilere %50 ye kadar fırsat tanıyabiliyor.

Başvuru için gerekli belgelerin listesi: https://isdunyasi.etu.edu.tr/idbp/basvur

Başvuruların değerlendirilme aşamasında dikkat edilen şeylerden biri de YKS puanıyla tercih yapabilen tüm öğrenciler arasında, ilgili puan türünde sıralamasının ilk %10’luk dilimde olması gerekmektedir.

Başvurular İş Dünyası Burs Programı web sitesi üzerinden yapılır.

 

Destek Bursu için bu linki kullanabilirsiniz; https://isdunyasi.etu.edu.tr/basvur

 

Başarı Bursu için bu linkten girebilirsiniz; https://isdunyasi.etu.edu.tr/idbp/basvur

Bu burs fırsatlarından yararlanmak için başka bir üniversiteden mezun olmamanız gerekmektedir. Aksi taktirde burslara verdiğiniz başvurular geçersiz sayılacaktır.

Destek burslarının yıl aralığı; 5 akademik yıl artı 1 dönem süresince, Tıp Fakültesinde ise 8 yıl boyunca devam etmektedir.  Mezun olduktan sonra öğrencinin herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü yoktur.

TOBB ETÜ İş Dünyası Bursu, desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyindeki başarılı öğrencilere destek vererek ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu bursun kapsamı:

+Öğrenim ücretinin tamamından ya da belli bir kısmından muaf olmak

+Öğrenci ikametgahının Ankara dışı olması durumunda, konukevi ücretinin belli bir kısmından ya da tamamından muaf olmak.

+Aylık 500 TL’ye kadar öğrenci destek parası almak.

+Burs, üniversite içerisindeki tüm bölümlerde (tıp dahil) geçerlidir.

+Bursiyer öğrenciler akademik başarısızlıklarından dolayı burs kaybı yaşamazlar.

Başvuru Şartları

+T.C. veya KKTC vatandaşı olmak

+Öğrenim ücretini ödemekte kısıtlı olanaklara sahip olmak.

+2021 yılında YKS Sınavı’na girmiş olmak ve YKS Sınav Sonuç Belgesi’ne sahip olmak.

DİKKAT: Bu maddeden anlayacağımız üzere, bu burs programı YKS Sınavı’na 2021 yılında giren öğrenciler içindir. Yani lise son sınıf şartı aranmamaktadır. Bir yıl daha tekrar girenler için, üniversiteye gitmiş olup tekrar hazırlananlar için e geçerlidir.

Başvuru başlangıç tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi günüdür. YKS Başarı Sıralamasını Gösteren Sonuç Belgesinin Yüklenmesi İçin Son Tarih: YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir. Son Başvuru Tarihi*: 02 Temmuz 2021 Saat: 23.59

Burs verilecek öğrencileri seçmek için bir komisyon oluşturulacak bu komisyon sonuçları başvuru kağıdınızda iletişim e-postanıza sonuçları gönderecektir.

İletişim ve Başvuru

Burs ve Başvuru için iletişim sayfası: https://isdunyasi.etu.edu.tr/

Sıkça Sorulan Sorular Sayfası: https://isdunyasi.etu.edu.tr/nasil-basvururum/sss

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programının amacı eğitimde her öğrencinin eşit şartlarda okuması ve geleceğe kazandırılmasıdır. Başarılı, azimli ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite adayları için önemli bir fırsat kapısıdır. Bu program, Özyeğin Üniversitesi’nde tam burslu olarak öğrenim görebilmeleri için hazırlanan ve bu amaca ortak olan bağışçıların maddi ve manevi desteği ile uygulanan bir programdır.

Bu bursun kapsamı ilk olarak karşılıksız olmasıdır. Alınan herhangi bir bursun paranın indirimin gelecekte herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır. Çift anadal programlarına kayıtlı olan ve normal öğrenim süresi içinde esas anadal programından mezun olan bursiyerlere, ikinci anadal programlarını tamamlayabilmeleri için 1 sene ek zaman verilir. Burs alan öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybetmezler. Buna ek olarak disiplin ceza boyutları burslarını etkileyebilir.

Özyeğin Üniversitesi Burs Programı’na, başvuru sırasında lise son sınıfta okuyan (12.sınıfta olma zorunluluğu vardır.), başarılı ve ihtiyaç sahibi, T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Adayların, 2020 yılı YKS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültesince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri programın puan türünde ilk 20.000’e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında belirlenmiş bir kişi sınırlandırılması olmamaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Doldurulmuş başvuru formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

YKS sonuç belgesinin kopyası (YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.)

Lise başarısını gösterir belge (Lise birinci sınıftan başlayarak, lise son sınıfı da içeren not döküm belgesi)

Öğrenci Belgesi (E-Devletten alınabilir)

2 adet referans mektubu (Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından online başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir)

Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (bordro..)

Çalışanlar için https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama?bordro=Listesi web adresinden alınacak ekran görüntüsü

Emekliler için emeklilik kategorisine göre https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi veya https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi web adresinden alınacak ekran görüntüsü

Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi

Ebeveynlerden biri çalışmıyor ise, çalışmayan için https://www.turkiye.gov.tr web adresinden alınacak 4A,4B ve 4C hizmet dökümlerinin ekran görüntüleri

Hiçbir geliri olmayanlar için SGK’dan aile reisi adına “Gelirsizlik Belgesi“

Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri

Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm

https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne ve baba adına ayrı ayrı alınacak, kayıtlı malvarlığını gösterir belgelerin ekran görüntüleri

Geçimi anne-baba dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesi başvuruya eklemelidir

Tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi

Kira sözleşmesi fotokopisi

Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler

Bursun zaman çizelgesi

Burs başvuruları 8 Ocak- 5 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacaktır.

Referans Mektubu Gönderimi için Son Tarih: 9 Temmuz 2021

Ön İnceleme tarihleri: 10- 26 Temmuz 2021

YKS Sonuç Dökümanının Sisteme Yüklenmesi: 27-28 Temmuz 2021*

Ön Değerlendirme Aşamasını Geçen Adayların Belirlenmesi: 30 Temmuz 2021**Online Akademisyen Görüşmeleri: 2-3 Ağustos 2021**

Sonuçların Adaylara Bildirilmesi: 5 Ağustos 2021**

* YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.

**Yukarıda planlanmış olan tarihler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalara göre güncellenecektir.

Burs Değerlendirme Sürecinin İşleyişi

Burs programı online platformda yapılacaktır. Burs başvuru tarihleri arasında eksiksiz belgeleri teslim eden öğrenci adayları bu sürece dahil olabilmektedir. Bu yüzden belgeleri sıkıntı çıkmaması açsından son bitiş tarihinden bir gün önce sisteme yükleyiniz. Özyeğin Üniversitesi öğrencilere verilecek fırsat eşitliği bursu için bir heyet oluşturacak ve bu heyet ön eleme ve mülakatı yapacaktır. Belirlenen adaylar, komiteyle yüz yüze görüşmek için özel tasarlanmış bir programa katılmak üzere üniversiteye davet edilirler. Bu davet e-posta ve SMS yoluyla gerçekleşir. (Süreç pandemiden dolayı değişkenlik gösterebilir.) Önemli bir nokta ise burs almak isteyen üniversite adayının istediği bölüme %50 bursla YKS puanıyla yerleşmesi kıstası önemlidir. Tercihlerinizi bu bilgi ışığında yapınız.

İletişim ve Başvuru Noktaları

Website: https://ozuburs.ozyegin.edu.tr/tr

E-posta: ozuburs@ozyegin.edu.tr

Telefon: 0216 564 9000

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.