Tarih Karma Testler 2

Tarih Karma Testler 2

Merhaba arkadaşlar, aşağıda Tarih konuları hakkında karma testimiz bulunmakta.

Tarih karışık konulardan gelen sorular YKS (TYT ve AYT), KPSS, ALES, LGS, DGS sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacak konulardan birisidir.

1. I. Muş ilinin Ruslardan geri alınması
II. Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesinde Mustafa Kemal’in etkisi vardır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III


2. Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
A) Mebuslar Meclisi’nin toplanması
B) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
C) TBMM’nin açılması
D) Amasya Genelgesinin yayınlanması
E) Ankara’nın başkent yapılması

3. İstanbul Hükümeti,
I. Mebusan Meclisi için seçimlerin yapılması
II. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin istanbul dışında toplanması
III. Temsil Heyeti’nin tanınması
kararlarından hangilerine Amasya Görüşmeleri’nde karşı çıkmıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) I, II ve III


4. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, etnik ayrımcılık ve dini nedenlerle çıkmıştır?
A) Anzavur
B) Şeyh Sait
C) Kuvayı inzibatiye
D) Çerkez Ethem
E) Demirci Mehmet Efe

5. Kurtuluş Savaşı’nda, Gediz’de, Yunan ordu¬su karşısında Türk kuvvetlerinin yenilgisi,
I. Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa’nın (Cebesoy), Moskova elçiliğine atanması
II. Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
III. Takrir-i Sükun yasasının çıkarılması
hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. İlk TBMM’de bulunan,
I. Dayanışma Grubu
II. İstiklal Grubu
III.Müdafaa-i Hukuk Grubu
gruplarından hangileri daha sonra , Halk Partisi’ne dönüştürülmüştür?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I veli E) I, II ve III


7. I. Büyük Taarruz
II. ikinci İnönü Savaşı
III. Sakarya Savaşı
Yukarıdaki Savaşlardan hangilerinin kazanılması, TBMM Hükumeti ile Fransa arasında barış antlaşmasının yapılmasını sağlamıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


8. I. Batı Trakya
II. Doğu Trakya
III. Hatay
Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla yeniden Türkiye topraklarına katılmıştır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III


9. I.  Rodos ve On iki Ada
II. Nüfus mübadelesi
III. Kıbrıs Adası
Lozan Konferansında görüşülen yukarıdaki konulardan hangileri Türkiye ile İtalya arasında sorun olmuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III

10. I. Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
II.”Devletin dini islam’dır” ilkesinin anayasadan çıkarılması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
1928 yılında yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) I, II ve III

11. Serbest Cumhuriyet Partisi,
I. Ulusçuluk
II. Laiklik
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerini programında temel almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I ve III
E) I, II, III

12. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Okullarda Türkçe’nin zorunlu ders kabul edilmesi
II. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
III. Türk Dil Kurumu’nun açılması
gelişmelerinin hangilerinde, ulusal bilinci pekiştirme amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) I, II ve III

13. Göçebe hayat yaşayan Hunlar da, halı kilim ve çadırların süslenmesinde;
I. Hayvan
II. İnsan
III. Bitki
figürlerinden hangileri kullanılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) l ve lll

14. I. Londra Konferansı
II. Kahire Konferansı
III. Adana Görüşmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Müttefikler, Türkiye’ye II. Dünya Savaşı’na girmesi önerisinde bulunmuşlardır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III

15. I. Kubbe
II. Tapınak
III. Mescit
Yukarıdakilerden hangileri, Uygurlarda görülen mimari yapılar arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) l.ll ve lll


16. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesinde,
I. Fransa
II. İngiltere
III. Bulgaristan
devletlerinden hangileri ile savaşmıştır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve lll

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz