2019 Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı!

  720
  A+
  A-

  Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, 2019-Mühendislik Tamamlama yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

  Mühendislik Tamamlama Taban Puanları için TIKLAYINIZ

  1.  TERCİHLERİN ALINMASI

  Tercih işlemleri, 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM’ye gönderilecek tercih listeleri ve bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgileri esas alınacaktır.

  2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar- Sonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

  Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

  Tablo-1, geçiş yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını ve varsa koşullarını göstermektedir.

  Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan programların koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

  Adaylar geçiş yapmak istedikleri programları istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

  Adayların eğitim bilgileri, YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin YÖKSİS’te düzeltilmesini sağlamalıdır.

  YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar, okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini ile nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır. Merkezimize gönderilecek eğitim bilgilerinde değişiklik taleplerini içerir belge ve dilekçelere, Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

  Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için

  19 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

  ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

  Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.

  2.  YERLEŞTİRME

  Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir.

  Yerleştirmede; 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) SAYISAL puan türünde alınan (50 puandan az olmamak kaydıyla), en yüksek puan herhangi bir kesinti yapılmadan kullanılacaktır.

  2018 yılında bu kapsamda bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9 katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır.

  Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

  Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmayacaktır.

  3.  YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

   Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, YÖK’e ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

  Bir programa yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Adayların başvuruda verdikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

  MEZUN OLUNAN PROGRAMIN ADI VE KODU

   Kodu Programın Adı

   3125     BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

  3126     BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

  3128     BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ

  3154     DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ

  3161     ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

  9766     ELEKTRİK EĞİTİMİ

  3164     ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

  6165ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
  3167ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
  3172ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
  3236KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
  8347KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
  9446MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
  5144MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
  5117MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
  3253MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
  3255MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ
  5120MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
  8231METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
  3260METAL ÖĞRETMENLİĞİ
  3264MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
  8233MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
  3278OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
  3323TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
  3326TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
  3329TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
  3330TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
  8350TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
  3333TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
  3359YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
  3360YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
  8285YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ

   

  TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

   Bk. 2. 2019-2020 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

  Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

  Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

  Bk. 17. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, yerleştirmeye esas puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

  Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

  Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

  Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

  Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

  Bk. 111.            Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

  Bk. 112.            Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampüsünde (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir.

  Bk. 293.            Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

  Bk. 629.            Koşulları sağlayan öğrencilere, isteğe bağlı İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) olanağı sunulmaktadır. Son öğretim dönemini iş yerlerinde uygulamalı olarak geçirecek öğrencilerimiz lisansta 8. dönem bu programdan yararlanmaktadır. İş dünyasında geçirilecek sürenin başarı değerlendirilmesi entegrasyonun yapıldığı işletme ile beraber yapılmaktadır.

  Bk. 653.           İsteğe bağlı hazırlık öğrenimi Kütahya Merkez Kampüste yapılacaktır.

  Bk. 718.            Mersin Üniversitesi: Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla, 7. veya 8. dönemlerini İş Yeri Eğitimi Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir.

  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 7 dönem okullarda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde Uygulamalı Eğitim Modeli uygulanacaktır.

  Bk. 767.           Öğrenciler 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında Sektör Tümleşik Eğitim kapsamında (STE) alanları ile ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini sürdürebilecektir.

  Bk. 831.            Bu programda Üniversite tarafından belirlenen dönemlerde sektörel eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi sep.btu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

  Bk. 843.            Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla 8. dönemlerini İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir.

  (İÖ): İkinci Öğretim

  İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete)

   

   Fakülte Adı                               Öğrenci Katkısı                     Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti

  Elektrik-Elektronik Fakültesi

  Bilgisayar Bilişim Fakültesi

  Kimya Metalurji Fakültesi

  İnşaat Fakültesi                                                       387 TL                                                          1.529 TL

  Mühendislik Fakültesi

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknoloji Fakültesi

  Makina Fakültesi

  YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*

  * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

  Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

  ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

  Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

  *Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.

  * Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

  Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları (2019 mühendislik tamamlama kontenjanları)

  YOPKODUYOPADIPUAN TÜRÜKONT.BAKINIZLARLİSANS ALAN KODU
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  100210326Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY43162
  100210308İnşaat MühendisliğiSAY73221
  100210335Makine MühendisliğiSAY33252
  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
  Mühendislik Fakültesi
  100410633Elektrik MühendisliğiSAY1443160
  100410624İnşaat MühendisliğiSAY743221
  100430576İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43221
  Teknoloji Fakültesi
  100410651Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY743162
  100430461Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43162
  100410615Makine MühendisliğiSAY743252
  100430407Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43252
  100410712Mekatronik MühendisliğiSAY1245119
  100430488Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY82, 45119
  100410599Otomotiv MühendisliğiSAY548333
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
  Mühendislik Fakültesi
  100710436Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY817, 21, 863162
  100730219Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 17, 21, 863162
  100710233İnşaat MühendisliğiSAY73221
  100710251Makine MühendisliğiSAY83252
  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  100810311Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  100830209Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY423162
  100810047İnşaat MühendisliğiSAY73221
  100830024İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  100810065Makine MühendisliğiSAY73252
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
  Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
  110510106Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY63261
  AMASYA ÜNİVERSİTESİ
  Teknoloji Fakültesi
  100910161Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8463162
  100910213Makine MühendisliğiSAY5463252
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  101110581Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
  Mühendislik Fakültesi
  101411037Bilgisayar MühendisliğiSAY73124
  101430537Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY723124
  101410481Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY83162
  101430316Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY723162
  101410499İnşaat MühendisliğiSAY123221
  101430246İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY1223221
  101410515Makine MühendisliğiSAY113252
  101430264Makine Mühendisliği (İÖ)SAY523252
  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  101510674Bilgisayar MühendisliğiSAY53124
  101510108Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  101530306Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY723162
  101510126İnşaat MühendisliğiSAY113221
  101530087İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY1123221
  101510144Makine MühendisliğiSAY113252
  101530078Makine Mühendisliği (İÖ)SAY1123252
  BARTIN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik,Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  101610116İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  101630086İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  101610082Makine MühendisliğiSAY8463252
  BATMAN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  101710336Bilgisayar MühendisliğiSAY23124
  101710133Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY43162
  101710309İnşaat MühendisliğiSAY63221
  101710027Makine MühendisliğiSAY43252
  BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  101810071İnşaat MühendisliğiSAY73221
  101830075İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY623221
  101810089Makine MühendisliğiSAY23252
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  101910052Bilgisayar MühendisliğiSAY7463124
  101910043Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8463162
  101910131İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  101910291Makine MühendisliğiSAY5463252
  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  102010279Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY3463162
  102010173İnşaat MühendisliğiSAY6463221
  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  102110127Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY43162
  102110021İnşaat MühendisliğiSAY73221
  102130025İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY623221
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  100110645Bilgisayar MühendisliğiSAY5463124
  100110415Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8463162
  100110399Makine MühendisliğiSAY7463252
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
  MühendislikMimarlık Fakültesi
  107310376Bilgisayar MühendisliğiSAY5463124
  107310279İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  107310543Makine MühendisliğiSAY4463252
  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  102410106Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY546, 8313162
  102410063İnşaat MühendisliğiSAY746, 8313221
  102410018Makine MühendisliğiSAY717, 21, 86, 8313252
  102410036Mekatronik MühendisliğiSAY1217, 21, 86, 8315119
  102410045Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY1217, 21, 86, 8313261
  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  109710693Bilgisayar MühendisliğiSAY53124
  109710312Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY1146, 1123162
  109730167Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY1023162
  109710596İnşaat MühendisliğiSAY846, 1123221
  109710339Makine MühendisliğiSAY1217, 21, 86, 1123252
  109730176Makine Mühendisliği (İÖ)SAY102, 17, 21, 86, 1123252
  109710587Otomotiv MühendisliğiSAY746, 1128333
  109710357Tekstil MühendisliğiSAY317, 21, 86, 1123328
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  102710263Bilgisayar MühendisliğiSAY7463124
  102710881İnşaat MühendisliğiSAY63221
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
  Ceyhan Mühendislik Fakültesi
  102910719Makine MühendisliğiSAY53252
  Mühendislik Fakültesi
  102910304İnşaat MühendisliğiSAY103221
  102930168İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY1023221
  102911011Otomotiv MühendisliğiSAY58333
  DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
  Mühendislik Fakültesi
  103010161Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY123162
  103010179İnşaat MühendisliğiSAY123221
  103010197Makine MühendisliğiSAY63252
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
  Mühendislik Fakültesi
  103110487İnşaat MühendisliğiSAY113221
  103130128İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY1123221
  103110521Makine MühendisliğiSAY1115, 17, 863252
  103130137Makine Mühendisliği (İÖ)SAY112, 15, 17, 863252
  103110539Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY515, 17, 863261
  103110548Tekstil MühendisliğiSAY315, 17, 863328
  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  103310176Bilgisayar MühendisliğiSAY7463124
  103330011Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463124
  103310185Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8463162
  103330029Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463162
  103310291Makine MühendisliğiSAY8463252
  103330135Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463252
  103310476Mekatronik MühendisliğiSAY12465119
  Teknoloji Fakültesi
  103310325Bilgisayar MühendisliğiSAY843124
  103330144Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43124
  103310228Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY743162
  103330074Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43162
  103310264İnşaat MühendisliğiSAY643221
  103330117İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43221
  EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
  Mühendislik Fakültesi
  103410333Bilgisayar MühendisliğiSAY1215, 17, 863124
  103410369Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY1015, 17, 863162
  103410387İnşaat MühendisliğiSAY715, 17, 863221
  103410403Makine MühendisliğiSAY1015, 17, 863252
  103410412Tekstil MühendisliğiSAY343328
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
  Mühendislik Fakültesi
  103510323Bilgisayar MühendisliğiSAY1017, 21, 863124
  103530221Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY102, 17, 21, 863124
  103510341Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY10463162
  103530142Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY102, 463162
  103510914Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY10469323
  103510853Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY12468319
  103510377İnşaat MühendisliğiSAY11463221
  103530151İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY112, 463221
  103510395Makine MühendisliğiSAY1217, 21, 863252
  103530169Makine Mühendisliği (İÖ)SAY102, 17, 21, 863252
  103510729Mekatronik MühendisliğiSAY12465119
  103530257Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY122, 465119
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  103610234Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY53162
  103610252İnşaat MühendisliğiSAY73221
  103630186İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  103610243Makine MühendisliğiSAY23252
  ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  103710118Bilgisayar MühendisliğiSAY53124
  103710109Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY83162
  103710066İnşaat MühendisliğiSAY73221
  103710012Makine MühendisliğiSAY63252
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  103810171Bilgisayar MühendisliğiSAY815, 17, 863124
  103810205İnşaat MühendisliğiSAY123221
  103830157İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY1123221
  103810241Makine MühendisliğiSAY1215, 17, 863252
  103830175Makine Mühendisliği (İÖ)SAY112, 15, 17, 863252
  103810259Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY53261
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
  Mühendislik Fakültesi
  103910197Bilgisayar MühendisliğiSAY10463124
  103930253Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463124
  103910213Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY10463162
  103930129Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463162
  103910222İnşaat MühendisliğiSAY10463221
  103930138İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY102, 463221
  103910258Makine MühendisliğiSAY717, 21, 863252
  103910452Mekatronik MühendisliğiSAY6465119
  103910831Yazılım MühendisliğiSAY12465134
  Teknoloji Fakültesi
  103910646Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY5463162
  103910664İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  103930526İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  103910504Makine MühendisliğiSAY4463252
  103910522Mekatronik MühendisliğiSAY6465119
  103910567Otomotiv MühendisliğiSAY4468333
  103910585Yazılım MühendisliğiSAY14465134
  103930456Yazılım Mühendisliği (İÖ)SAY142, 465134
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
  Mühendislik Fakültesi
  104110624Bilgisayar MühendisliğiSAY815, 17, 863124
  104110633Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY915, 17, 863162
  104110651İnşaat MühendisliğiSAY1115, 17, 863221
  104110678Makine MühendisliğiSAY615, 17, 863252
  Teknoloji Fakültesi
  104111719Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY43101
  104111694Bilgisayar MühendisliğiSAY73124
  104111297Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY83162
  104111852Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY79323
  104111349Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY58319
  104111322İmalat MühendisliğiSAY85114
  104111367İnşaat MühendisliğiSAY83221
  104111261Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY53261
  104111313Otomotiv MühendisliğiSAY88333
  GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  104410048Elektronik MühendisliğiSAY1617, 21, 863163
  104410057Malzeme Bilimi ve MühendisliğiSAY1417, 21, 865118
  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  104510392Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY53162
  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  104710293Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY33162
  104710018İnşaat MühendisliğiSAY83221
  104730031İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY823221
  104710054Makine MühendisliğiSAY33252
  HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
  Mühendislik Fakültesi
  105010155Bilgisayar MühendisliğiSAY7463124
  105010367Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY6463162
  105010137İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  105030105İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  105010146Makine MühendisliğiSAY4463252
  HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
  Mühendislik Fakültesi
  105110242Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY53162
  105110109Makine MühendisliğiSAY53252
  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  105210135İnşaat MühendisliğiSAY63221
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  Teknoloji Fakültesi
  112510777Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  112530366Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY723162
  112510962İnşaat MühendisliğiSAY73221
  112530506İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  112511051Mekatronik MühendisliğiSAY125119
  112530569Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY825119
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
  Mühendislik Fakültesi
  105310425Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  105330323Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY523124
  105310258Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY817, 21, 863162
  105330147Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY82, 17, 21, 863162
  105310434İnşaat MühendisliğiSAY8463221
  105330235İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463221
  105310294Makine MühendisliğiSAY8463252
  105330217Makine Mühendisliği (İÖ)SAY52, 463252
  İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  110710034Bilgisayar MühendisliğiSAY86293124
  110730038Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY82, 6293124
  110710025Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY86293162
  110730029Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 6293162
  110710043İnşaat MühendisliğiSAY116293221
  110730047İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY112, 6293221
  110710052Makine MühendisliğiSAY106293252
  110730056Makine Mühendisliği (İÖ)SAY42, 6293252
  110710149Mekatronik MühendisliğiSAY86295119
  110710158Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY46293261
  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  105510098Elektrik MühendisliğiSAY1117, 21, 863160
  105510565Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY1317, 21, 863166
  105511069Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY717, 21, 869260
  İnşaat Fakültesi
  105510247İnşaat MühendisliğiSAY1017, 21, 863221
  Kimya-Metalurji Fakültesi
  105510371Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY517, 21, 863261
  Makine Fakültesi
  105510441Makine MühendisliğiSAY1017, 21, 863252
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
  Mühendislik Fakültesi
  111610661Bilgisayar MühendisliğiSAY815, 17, 863124
  111610697Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY1015, 17, 863162
  111610713İnşaat MühendisliğiSAY815, 17, 863221
  111610776Makine MühendisliğiSAY815, 17, 863252
  111610785Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY515, 17, 863261
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  105910358Makine MühendisliğiSAY43252
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  106010479Bilgisayar MühendisliğiSAY4463124
  106010143Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7463162
  106030111Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY52, 463162
  106010267İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  106030156İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  106010355Makine MühendisliğiSAY6463252
  KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  106110142Bilgisayar MühendisliğiSAY717, 21, 863124
  106130067Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY72, 17, 21, 863124
  106110275Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY817, 21, 863162
  106130101Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 17, 21, 863162
  106110609İnşaat MühendisliğiSAY73221
  106130376İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  106110115Makine MühendisliğiSAY717, 21, 863252
  106130076Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 17, 21, 863252
  106110521Mekatronik MühendisliğiSAY125119
  106130331Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY825119
  106110124Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY63261
  106110187Otomotiv MühendisliğiSAY1017, 21, 868333
  Teknoloji Fakültesi
  106110636Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY59323
  106110293Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY68319
  106110336Mekatronik MühendisliğiSAY125119
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
  Mühendislik Fakültesi
  106210353Bilgisayar MühendisliğiSAY1015, 17, 863124
  106210371İnşaat MühendisliğiSAY133221
  106210423Makine MühendisliğiSAY1315, 17, 863252
  106210432Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY53261
  Of Teknoloji Fakültesi
  106210926Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY48319
  106210865İnşaat MühendisliğiSAY83221
  106210971Yazılım MühendisliğiSAY75134
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
  Mühendislik Fakültesi
  106310185Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY4463162
  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  106410315Bilgisayar MühendisliğiSAY543124
  106410493Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY53162
  106410466İnşaat MühendisliğiSAY643221
  106410387Makine MühendisliğiSAY543252
  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  106610279Bilgisayar MühendisliğiSAY73124
  106630292Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY723124
  106610191Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY83162
  106630123Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY823162
  106610216İnşaat MühendisliğiSAY73221
  106630186İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  106610225Makine MühendisliğiSAY83252
  106630177Makine Mühendisliği (İÖ)SAY823252
  106610385Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY63261
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  106710206Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY83162
  106710215İnşaat MühendisliğiSAY73221
  106710375Makine MühendisliğiSAY53252
  106710384Yazılım MühendisliğiSAY145134
  Teknoloji Fakültesi
  106710339Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY48319
  106710251Mekatronik MühendisliğiSAY105119
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  106810232Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY33162
  106810205İnşaat MühendisliğiSAY103221
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  106910294Bilgisayar MühendisliğiSAY11463124
  106930183Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY112, 463124
  106910319Elektrik MühendisliğiSAY18463160
  106930208Elektrik Mühendisliği (İÖ)SAY182, 463160
  106910328Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY1615, 17, 863166
  106930217Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)SAY162, 15, 17, 863166
  106910346İnşaat MühendisliğiSAY1015, 17, 863221
  106930235İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY102, 15, 17, 863221
  106910391Makine MühendisliğiSAY1315, 17, 863252
  106930262Makine Mühendisliği (İÖ)SAY132, 15, 17, 863252
  106910407Mekatronik MühendisliğiSAY1417, 86, 1115119
  106930271Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY142, 17, 86, 1115119
  106910416Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY16463261
  106930289Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)SAY142, 463261
  Teknoloji Fakültesi
  106910628Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY108319
  106910646Otomotiv MühendisliğiSAY118333
  KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  111310579Bilgisayar MühendisliğiSAY83124
  111330565Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY823124
  111310597Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY93162
  111330556Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY823162
  111310613İnşaat MühendisliğiSAY113221
  111310667Makine MühendisliğiSAY113252
  111330405Makine Mühendisliği (İÖ)SAY1023252
  111310949Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY83261
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  103210389Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  103230348Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463124
  103210186Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY817, 21, 863162
  103230233Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY82, 17, 21, 863162
  103210202İnşaat MühendisliğiSAY8463221
  103230251İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463221
  103210238Makine MühendisliğiSAY10463252
  103230242Makine Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463252
  Simav Teknoloji Fakültesi
  103210502Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY746, 6533162
  103230454Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY52, 46, 6533162
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
  102510653Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY88438319
  102590225Makine MühendisliğiSAY48433252
  102510414Mekatronik MühendisliğiSAY118435119
  102530312Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY112, 8435119
  102510335Yazılım MühendisliğiSAY118435134
  102530242Yazılım Mühendisliği (İÖ)SAY112, 8435134
  Mühendislik Fakültesi
  102510265Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY717, 21, 86, 8433162
  102530199Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 17, 21, 86, 8433162
  102510168İnşaat MühendisliğiSAY1017, 21, 86, 8433221
  102530163İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY102, 17, 21, 86, 8433221
  102510177Makine MühendisliğiSAY1017, 21, 86, 8433252
  102530154Makine Mühendisliği (İÖ)SAY102, 17, 21, 86, 8433252
  102510283Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY1017, 21, 86, 8433261
  102530215Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)SAY62, 17, 21, 86, 8433261
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
  Teknoloji Fakültesi
  107211012Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY63162
  107210898Makine MühendisliğiSAY63252
  107210914Mekatronik MühendisliğiSAY65119
  107210932Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY53261
  107211039Tekstil MühendisliğiSAY23328
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  107410348Bilgisayar MühendisliğiSAY515, 17, 86, 7183124
  107410303Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY815, 17, 86, 7183162
  107410596İnşaat MühendisliğiSAY77183221
  107410339Makine MühendisliğiSAY77183252
  107410648Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY67183261
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
  Teknoloji Fakültesi
  107610391Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY343101
  107610504Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY1048319
  MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)
  Mühendislik Fakültesi
  109510156Bilgisayar MühendisliğiSAY243124
  109510041Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY443162
  109510095İnşaat MühendisliğiSAY643221
  109510086Makine MühendisliğiSAY243252
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  107810256Bilgisayar MühendisliğiSAY23124
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  107010501Bilgisayar MühendisliğiSAY743124
  107010273Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY743162
  107010546Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY848319
  107010282İnşaat MühendisliğiSAY743221
  107010449Makine MühendisliğiSAY843252
  107010537Mekatronik MühendisliğiSAY1245119
  Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
  107010476Makine MühendisliğiSAY103252
  107030214Makine Mühendisliği (İÖ)SAY423252
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  108010367Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY5463162
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  108110145Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7463162
  108130255Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY52, 463162
  108110154İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  108130237İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  108110172Makine MühendisliğiSAY7463252
  108110348Mekatronik MühendisliğiSAY6465119
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
  Mühendislik Fakültesi
  108210665Bilgisayar MühendisliğiSAY7463124
  108210329Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY9463162
  108210347İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  108210674Makine MühendisliğiSAY7463252
  108210683Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY417, 21, 863261
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  108510098Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7463162
  108510044Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY4468319
  108510105İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  108530109İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 463221
  108510114Makine MühendisliğiSAY5463252
  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
  Mühendislik Fakültesi
  108610246Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  108610255Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8463162
  108630205Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463162
  108610282İnşaat MühendisliğiSAY11463221
  108630223İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY102, 463221
  108610307Makine MühendisliğiSAY11463252
  108630232Makine Mühendisliği (İÖ)SAY102, 463252
  108610316Tekstil MühendisliğiSAY417, 21, 863328
  Teknoloji Fakültesi
  108610528Mekatronik MühendisliğiSAY95119
  108630347Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY925119
  108610573Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY43261
  108610564Otomotiv MühendisliğiSAY98333
  108630365Otomotiv Mühendisliği (İÖ)SAY928333
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
  Mühendislik Fakültesi
  108710369Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY43162
  108710236Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY38319
  108710245İnşaat MühendisliğiSAY63221
  108710272Makine MühendisliğiSAY63252
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  Teknoloji Fakültesi
  111810598Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY746, 7183162
  111830469Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY72, 46, 7183162
  111810614İnşaat MühendisliğiSAY746, 7183221
  111830487İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 46, 7183221
  111810632Makine MühendisliğiSAY746, 7183252
  111830503Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 46, 7183252
  111810659Mekatronik MühendisliğiSAY1146, 7185119
  111830521Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY112, 46, 7185119
  111810677Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY1246, 7183261
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
  108810305Bilgisayar MühendisliğiSAY1243124
  108830239Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY112, 43124
  Mühendislik Fakültesi
  108810323Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY1043162
  108830257Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY102, 43162
  108810359İnşaat MühendisliğiSAY1243221
  108830275İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY112, 43221
  108810377Makine MühendisliğiSAY1243252
  108830293Makine Mühendisliği (İÖ)SAY122, 43252
  108810386Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY1843261
  108830309Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)SAY162, 43261
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
  Teknoloji Fakültesi
  108911205Bilgisayar MühendisliğiSAY73124
  108930635Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY723124
  108911223Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  108930653Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY723162
  108911241Makine MühendisliğiSAY73252
  108930671Makine Mühendisliği (İÖ)SAY723252
  SİİRT ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  109010188Bilgisayar MühendisliğiSAY23124
  109010125Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY43162
  109010319Makine MühendisliğiSAY23252
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  109110187Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY38319
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  102610634Bilgisayar MühendisliğiSAY73124
  102630462Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY723124
  102610307Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  102630205Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY723162
  102610316İnşaat MühendisliğiSAY73221
  102630214İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  102610361Makine MühendisliğiSAY103252
  102630189Makine Mühendisliği (İÖ)SAY523252
  Teknoloji Fakültesi
  102610758Mekatronik MühendisliğiSAY65119
  102610661Otomotiv MühendisliğiSAY48333
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
  Mühendislik Fakültesi
  109210202Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  109230287Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY82, 463124
  109210256İnşaat MühendisliğiSAY12463221
  109230136İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY122, 463221
  109210292Makine MühendisliğiSAY12463252
  109230172Makine Mühendisliği (İÖ)SAY122, 463252
  109210856Otomotiv MühendisliğiSAY12468333
  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  109310043İnşaat MühendisliğiSAY63221
  TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
  Teknoloji Fakültesi
  112010772Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY68319
  112010603Otomotiv MühendisliğiSAY88333
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  Çorlu Mühendislik Fakültesi
  107910113Bilgisayar MühendisliğiSAY746, 293, 7673124
  107930056Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY72, 46, 293, 7673124
  107910104Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY1246, 293, 7673166
  107930038Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)SAY82, 46, 293, 7673166
  107910052İnşaat MühendisliğiSAY746, 293, 7673221
  107910061Makine MühendisliğiSAY746, 293, 7673252
  107930029Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 46, 293, 7673252
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  104310631Bilgisayar MühendisliğiSAY4463124
  104310455Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7463162
  104310437İnşaat MühendisliğiSAY7463221
  104310588Makine MühendisliğiSAY3463252
  104310394Mekatronik MühendisliğiSAY6465119
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
  Mühendislik Fakültesi
  109410193Bilgisayar MühendisliğiSAY8463124
  109410651Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY715, 17, 863162
  109410209Makine MühendisliğiSAY1115, 17, 863252
  109430082Makine Mühendisliği (İÖ)SAY112, 15, 17, 863252
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  109810338İnşaat MühendisliğiSAY743221
  109830299İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43221
  109810126Makine MühendisliğiSAY743252
  109830103Makine Mühendisliği (İÖ)SAY72, 43252
  109810135Tekstil MühendisliğiSAY343328
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  110210506Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY73162
  110210542İnşaat MühendisliğiSAY73221
  110210657Makine MühendisliğiSAY33252
  YALOVA ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  109910028Bilgisayar MühendisliğiSAY715, 17, 863124
  109910046Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY1215, 17, 868319
  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
  Elektrik-Elektronik Fakültesi
  110110031Bilgisayar MühendisliğiSAY617, 21, 863124
  110110049Elektrik MühendisliğiSAY1017, 21, 863160
  110110058Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY1117, 21, 863166
  110110304Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY717, 21, 869260
  İnşaat Fakültesi
  110110164İnşaat MühendisliğiSAY1017, 21, 863221
  Kimya-Metalurji Fakültesi
  110110216Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY517, 21, 863261
  Makine Fakültesi
  110110243Makine MühendisliğiSAY1217, 21, 863252
  110110279Mekatronik MühendisliğiSAY417, 21, 865119
  YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  102310319Bilgisayar MühendisliğiSAY543124
  102310161Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY743162
  102310082İnşaat MühendisliğiSAY843221
  102330023İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY82, 43221
  102310091Makine MühendisliğiSAY443252
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
  Mühendislik Fakültesi
  110310629Bilgisayar MühendisliğiSAY53124
  110330324Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY523124
  110310092Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY817, 21, 863162
  110330166Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY823162
  110310108İnşaat MühendisliğiSAY717, 21, 863221
  110330184İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY723221
  110310135Makine MühendisliğiSAY11463252
  110330051Makine Mühendisliği (İÖ)SAY112, 463252
  110310541Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY4463261

   

   

  reklam

  Kimler Neler Demiş?

  avatar
  Fotoğraf ve Resim Dosyası
   
   
   
    Abone ol  
  Bildir