2019 Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı!

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, 2019-Mühendislik Tamamlama yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

Mühendislik Tamamlama Taban Puanları için TIKLAYINIZ

1.  TERCİHLERİN ALINMASI

Tercih işlemleri, 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM’ye gönderilecek tercih listeleri ve bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgileri esas alınacaktır.

2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar- Sonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tablo-1, geçiş yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan programların koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar geçiş yapmak istedikleri programları istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Adayların eğitim bilgileri, YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin YÖKSİS’te düzeltilmesini sağlamalıdır.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar, okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini ile nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır. Merkezimize gönderilecek eğitim bilgilerinde değişiklik taleplerini içerir belge ve dilekçelere, Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.

Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için

19 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 19 Eylül 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.

2.  YERLEŞTİRME

Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir.

Yerleştirmede; 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) SAYISAL puan türünde alınan (50 puandan az olmamak kaydıyla), en yüksek puan herhangi bir kesinti yapılmadan kullanılacaktır.

2018 yılında bu kapsamda bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9 katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmayacaktır.

3.  YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

 Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, YÖK’e ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Bir programa yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Adayların başvuruda verdikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

MEZUN OLUNAN PROGRAMIN ADI VE KODU

 Kodu Programın Adı

 3125     BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

3126     BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

3128     BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ

3154     DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ

3161     ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

9766     ELEKTRİK EĞİTİMİ

3164     ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
9446 MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
3253 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ
5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ
3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
3360 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
8285 YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ

 

TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

 Bk. 2. 2019-2020 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 17. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, yerleştirmeye esas puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 111.            Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bk. 112.            Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampüsünde (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir.

Bk. 293.            Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Bk. 629.            Koşulları sağlayan öğrencilere, isteğe bağlı İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) olanağı sunulmaktadır. Son öğretim dönemini iş yerlerinde uygulamalı olarak geçirecek öğrencilerimiz lisansta 8. dönem bu programdan yararlanmaktadır. İş dünyasında geçirilecek sürenin başarı değerlendirilmesi entegrasyonun yapıldığı işletme ile beraber yapılmaktadır.

Bk. 653.           İsteğe bağlı hazırlık öğrenimi Kütahya Merkez Kampüste yapılacaktır.

Bk. 718.            Mersin Üniversitesi: Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla, 7. veya 8. dönemlerini İş Yeri Eğitimi Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 7 dönem okullarda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde Uygulamalı Eğitim Modeli uygulanacaktır.

Bk. 767.           Öğrenciler 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında Sektör Tümleşik Eğitim kapsamında (STE) alanları ile ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini sürdürebilecektir.

Bk. 831.            Bu programda Üniversite tarafından belirlenen dönemlerde sektörel eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi sep.btu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Bk. 843.            Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla 8. dönemlerini İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir.

(İÖ): İkinci Öğretim

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete)

 

 Fakülte Adı                               Öğrenci Katkısı                     Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Bilişim Fakültesi

Kimya Metalurji Fakültesi

İnşaat Fakültesi                                                       387 TL                                                          1.529 TL

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknoloji Fakültesi

Makina Fakültesi

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.

* Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları (2019 mühendislik tamamlama kontenjanları)

YOPKODU YOPADI PUAN TÜRÜ KONT. BAKINIZLAR LİSANS ALAN KODU
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
100210326 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 3162
100210308 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
100210335 Makine Mühendisliği SAY 3 3252
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Mühendislik Fakültesi
100410633 Elektrik Mühendisliği SAY 14 4 3160
100410624 İnşaat Mühendisliği SAY 7 4 3221
100430576 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3221
Teknoloji Fakültesi
100410651 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 4 3162
100430461 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3162
100410615 Makine Mühendisliği SAY 7 4 3252
100430407 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3252
100410712 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 4 5119
100430488 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 4 5119
100410599 Otomotiv Mühendisliği SAY 5 4 8333
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Mühendislik Fakültesi
100710436 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 17, 21, 86 3162
100730219 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 17, 21, 86 3162
100710233 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
100710251 Makine Mühendisliği SAY 8 3252
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
100810311 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
100830209 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 4 2 3162
100810047 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
100830024 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
100810065 Makine Mühendisliği SAY 7 3252
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
110510106 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 6 3261
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
100910161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 46 3162
100910213 Makine Mühendisliği SAY 5 46 3252
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
101110581 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Mühendislik Fakültesi
101411037 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 3124
101430537 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3124
101410481 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 3162
101430316 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3162
101410499 İnşaat Mühendisliği SAY 12 3221
101430246 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 12 2 3221
101410515 Makine Mühendisliği SAY 11 3252
101430264 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2 3252
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
101510674 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 3124
101510108 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
101530306 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3162
101510126 İnşaat Mühendisliği SAY 11 3221
101530087 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2 3221
101510144 Makine Mühendisliği SAY 11 3252
101530078 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2 3252
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik,Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
101610116 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
101630086 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
101610082 Makine Mühendisliği SAY 8 46 3252
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
101710336 Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 3124
101710133 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 3162
101710309 İnşaat Mühendisliği SAY 6 3221
101710027 Makine Mühendisliği SAY 4 3252
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
101810071 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
101830075 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 6 2 3221
101810089 Makine Mühendisliği SAY 2 3252
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
101910052 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46 3124
101910043 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 46 3162
101910131 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
101910291 Makine Mühendisliği SAY 5 46 3252
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102010279 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 46 3162
102010173 İnşaat Mühendisliği SAY 6 46 3221
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102110127 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 3162
102110021 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
102130025 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 6 2 3221
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
100110645 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 46 3124
100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 46 3162
100110399 Makine Mühendisliği SAY 7 46 3252
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MühendislikMimarlık Fakültesi
107310376 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 46 3124
107310279 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
107310543 Makine Mühendisliği SAY 4 46 3252
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
102410106 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 46, 831 3162
102410063 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46, 831 3221
102410018 Makine Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86, 831 3252
102410036 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 17, 21, 86, 831 5119
102410045 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 12 17, 21, 86, 831 3261
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
109710693 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 3124
109710312 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 11 46, 112 3162
109730167 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2 3162
109710596 İnşaat Mühendisliği SAY 8 46, 112 3221
109710339 Makine Mühendisliği SAY 12 17, 21, 86, 112 3252
109730176 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 17, 21, 86, 112 3252
109710587 Otomotiv Mühendisliği SAY 7 46, 112 8333
109710357 Tekstil Mühendisliği SAY 3 17, 21, 86, 112 3328
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
102710263 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46 3124
102710881 İnşaat Mühendisliği SAY 6 3221
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
102910719 Makine Mühendisliği SAY 5 3252
Mühendislik Fakültesi
102910304 İnşaat Mühendisliği SAY 10 3221
102930168 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2 3221
102911011 Otomotiv Mühendisliği SAY 5 8333
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Mühendislik Fakültesi
103010161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 12 3162
103010179 İnşaat Mühendisliği SAY 12 3221
103010197 Makine Mühendisliği SAY 6 3252
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Mühendislik Fakültesi
103110487 İnşaat Mühendisliği SAY 11 3221
103130128 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2 3221
103110521 Makine Mühendisliği SAY 11 15, 17, 86 3252
103130137 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 15, 17, 86 3252
103110539 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 15, 17, 86 3261
103110548 Tekstil Mühendisliği SAY 3 15, 17, 86 3328
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
103310176 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46 3124
103330011 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3124
103310185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 46 3162
103330029 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3162
103310291 Makine Mühendisliği SAY 8 46 3252
103330135 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3252
103310476 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 46 5119
Teknoloji Fakültesi
103310325 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 4 3124
103330144 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3124
103310228 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 4 3162
103330074 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3162
103310264 İnşaat Mühendisliği SAY 6 4 3221
103330117 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3221
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Mühendislik Fakültesi
103410333 Bilgisayar Mühendisliği SAY 12 15, 17, 86 3124
103410369 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 10 15, 17, 86 3162
103410387 İnşaat Mühendisliği SAY 7 15, 17, 86 3221
103410403 Makine Mühendisliği SAY 10 15, 17, 86 3252
103410412 Tekstil Mühendisliği SAY 3 4 3328
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Mühendislik Fakültesi
103510323 Bilgisayar Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 3124
103530221 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 17, 21, 86 3124
103510341 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 10 46 3162
103530142 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 46 3162
103510914 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 10 46 9323
103510853 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 12 46 8319
103510377 İnşaat Mühendisliği SAY 11 46 3221
103530151 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 46 3221
103510395 Makine Mühendisliği SAY 12 17, 21, 86 3252
103530169 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 17, 21, 86 3252
103510729 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 46 5119
103530257 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 12 2, 46 5119
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
103610234 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 3162
103610252 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
103630186 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
103610243 Makine Mühendisliği SAY 2 3252
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
103710118 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 3124
103710109 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 3162
103710066 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
103710012 Makine Mühendisliği SAY 6 3252
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
103810171 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86 3124
103810205 İnşaat Mühendisliği SAY 12 3221
103830157 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2 3221
103810241 Makine Mühendisliği SAY 12 15, 17, 86 3252
103830175 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 15, 17, 86 3252
103810259 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 3261
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Mühendislik Fakültesi
103910197 Bilgisayar Mühendisliği SAY 10 46 3124
103930253 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3124
103910213 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 10 46 3162
103930129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3162
103910222 İnşaat Mühendisliği SAY 10 46 3221
103930138 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 46 3221
103910258 Makine Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 3252
103910452 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 46 5119
103910831 Yazılım Mühendisliği SAY 12 46 5134
Teknoloji Fakültesi
103910646 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 46 3162
103910664 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
103930526 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
103910504 Makine Mühendisliği SAY 4 46 3252
103910522 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 46 5119
103910567 Otomotiv Mühendisliği SAY 4 46 8333
103910585 Yazılım Mühendisliği SAY 14 46 5134
103930456 Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 14 2, 46 5134
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Mühendislik Fakültesi
104110624 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86 3124
104110633 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 9 15, 17, 86 3162
104110651 İnşaat Mühendisliği SAY 11 15, 17, 86 3221
104110678 Makine Mühendisliği SAY 6 15, 17, 86 3252
Teknoloji Fakültesi
104111719 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 4 3101
104111694 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 3124
104111297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 3162
104111852 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 7 9323
104111349 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 5 8319
104111322 İmalat Mühendisliği SAY 8 5114
104111367 İnşaat Mühendisliği SAY 8 3221
104111261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 3261
104111313 Otomotiv Mühendisliği SAY 8 8333
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
104410048 Elektronik Mühendisliği SAY 16 17, 21, 86 3163
104410057 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY 14 17, 21, 86 5118
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
104510392 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 3162
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
104710293 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3162
104710018 İnşaat Mühendisliği SAY 8 3221
104730031 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3221
104710054 Makine Mühendisliği SAY 3 3252
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Mühendislik Fakültesi
105010155 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46 3124
105010367 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 6 46 3162
105010137 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
105030105 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
105010146 Makine Mühendisliği SAY 4 46 3252
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
Mühendislik Fakültesi
105110242 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 3162
105110109 Makine Mühendisliği SAY 5 3252
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
105210135 İnşaat Mühendisliği SAY 6 3221
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
112510777 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
112530366 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3162
112510962 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
112530506 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
112511051 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 5119
112530569 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 5119
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Mühendislik Fakültesi
105310425 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
105330323 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2 3124
105310258 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 17, 21, 86 3162
105330147 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 17, 21, 86 3162
105310434 İnşaat Mühendisliği SAY 8 46 3221
105330235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3221
105310294 Makine Mühendisliği SAY 8 46 3252
105330217 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2, 46 3252
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
110710034 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 629 3124
110730038 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 629 3124
110710025 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 629 3162
110730029 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 629 3162
110710043 İnşaat Mühendisliği SAY 11 629 3221
110730047 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 629 3221
110710052 Makine Mühendisliği SAY 10 629 3252
110730056 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 4 2, 629 3252
110710149 Mekatronik Mühendisliği SAY 8 629 5119
110710158 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 629 3261
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
105510098 Elektrik Mühendisliği SAY 11 17, 21, 86 3160
105510565 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 13 17, 21, 86 3166
105511069 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 9260
İnşaat Fakültesi
105510247 İnşaat Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 3221
Kimya-Metalurji Fakültesi
105510371 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 17, 21, 86 3261
Makine Fakültesi
105510441 Makine Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 3252
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi
111610661 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86 3124
111610697 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 10 15, 17, 86 3162
111610713 İnşaat Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86 3221
111610776 Makine Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86 3252
111610785 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 15, 17, 86 3261
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
105910358 Makine Mühendisliği SAY 4 3252
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
106010479 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 46 3124
106010143 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46 3162
106030111 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2, 46 3162
106010267 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
106030156 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
106010355 Makine Mühendisliği SAY 6 46 3252
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
106110142 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 3124
106130067 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 17, 21, 86 3124
106110275 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 17, 21, 86 3162
106130101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 17, 21, 86 3162
106110609 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
106130376 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
106110115 Makine Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 3252
106130076 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 17, 21, 86 3252
106110521 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 5119
106130331 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 5119
106110124 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 6 3261
106110187 Otomotiv Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 8333
Teknoloji Fakültesi
106110636 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 5 9323
106110293 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 6 8319
106110336 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 5119
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Mühendislik Fakültesi
106210353 Bilgisayar Mühendisliği SAY 10 15, 17, 86 3124
106210371 İnşaat Mühendisliği SAY 13 3221
106210423 Makine Mühendisliği SAY 13 15, 17, 86 3252
106210432 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 3261
Of Teknoloji Fakültesi
106210926 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 4 8319
106210865 İnşaat Mühendisliği SAY 8 3221
106210971 Yazılım Mühendisliği SAY 7 5134
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
Mühendislik Fakültesi
106310185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 46 3162
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
106410315 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 4 3124
106410493 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 3162
106410466 İnşaat Mühendisliği SAY 6 4 3221
106410387 Makine Mühendisliği SAY 5 4 3252
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
106610279 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 3124
106630292 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3124
106610191 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 3162
106630123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3162
106610216 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
106630186 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
106610225 Makine Mühendisliği SAY 8 3252
106630177 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3252
106610385 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 6 3261
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
106710206 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 3162
106710215 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
106710375 Makine Mühendisliği SAY 5 3252
106710384 Yazılım Mühendisliği SAY 14 5134
Teknoloji Fakültesi
106710339 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 4 8319
106710251 Mekatronik Mühendisliği SAY 10 5119
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
106810232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3162
106810205 İnşaat Mühendisliği SAY 10 3221
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
106910294 Bilgisayar Mühendisliği SAY 11 46 3124
106930183 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 46 3124
106910319 Elektrik Mühendisliği SAY 18 46 3160
106930208 Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 18 2, 46 3160
106910328 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 16 15, 17, 86 3166
106930217 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 16 2, 15, 17, 86 3166
106910346 İnşaat Mühendisliği SAY 10 15, 17, 86 3221
106930235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 15, 17, 86 3221
106910391 Makine Mühendisliği SAY 13 15, 17, 86 3252
106930262 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 13 2, 15, 17, 86 3252
106910407 Mekatronik Mühendisliği SAY 14 17, 86, 111 5119
106930271 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 14 2, 17, 86, 111 5119
106910416 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 16 46 3261
106930289 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 14 2, 46 3261
Teknoloji Fakültesi
106910628 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 10 8319
106910646 Otomotiv Mühendisliği SAY 11 8333
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
111310579 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 3124
111330565 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3124
111310597 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 9 3162
111330556 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3162
111310613 İnşaat Mühendisliği SAY 11 3221
111310667 Makine Mühendisliği SAY 11 3252
111330405 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2 3252
111310949 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 8 3261
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
103210389 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
103230348 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3124
103210186 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 17, 21, 86 3162
103230233 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 17, 21, 86 3162
103210202 İnşaat Mühendisliği SAY 8 46 3221
103230251 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3221
103210238 Makine Mühendisliği SAY 10 46 3252
103230242 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3252
Simav Teknoloji Fakültesi
103210502 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46, 653 3162
103230454 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2, 46, 653 3162
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
102510653 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 8 843 8319
102590225 Makine Mühendisliği SAY 4 843 3252
102510414 Mekatronik Mühendisliği SAY 11 843 5119
102530312 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 843 5119
102510335 Yazılım Mühendisliği SAY 11 843 5134
102530242 Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 843 5134
Mühendislik Fakültesi
102510265 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86, 843 3162
102530199 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 17, 21, 86, 843 3162
102510168 İnşaat Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86, 843 3221
102530163 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 17, 21, 86, 843 3221
102510177 Makine Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86, 843 3252
102530154 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 17, 21, 86, 843 3252
102510283 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86, 843 3261
102530215 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 6 2, 17, 21, 86, 843 3261
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Teknoloji Fakültesi
107211012 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 6 3162
107210898 Makine Mühendisliği SAY 6 3252
107210914 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 5119
107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 3261
107211039 Tekstil Mühendisliği SAY 2 3328
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
107410348 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 15, 17, 86, 718 3124
107410303 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 15, 17, 86, 718 3162
107410596 İnşaat Mühendisliği SAY 7 718 3221
107410339 Makine Mühendisliği SAY 7 718 3252
107410648 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 6 718 3261
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
107610391 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 3 4 3101
107610504 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 10 4 8319
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)
Mühendislik Fakültesi
109510156 Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 4 3124
109510041 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 4 3162
109510095 İnşaat Mühendisliği SAY 6 4 3221
109510086 Makine Mühendisliği SAY 2 4 3252
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
107810256 Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 3124
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
107010501 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 4 3124
107010273 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 4 3162
107010546 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 8 4 8319
107010282 İnşaat Mühendisliği SAY 7 4 3221
107010449 Makine Mühendisliği SAY 8 4 3252
107010537 Mekatronik Mühendisliği SAY 12 4 5119
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
107010476 Makine Mühendisliği SAY 10 3252
107030214 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 4 2 3252
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
108010367 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 5 46 3162
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
108110145 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46 3162
108130255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2, 46 3162
108110154 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
108130237 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
108110172 Makine Mühendisliği SAY 7 46 3252
108110348 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 46 5119
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Mühendislik Fakültesi
108210665 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46 3124
108210329 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 9 46 3162
108210347 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
108210674 Makine Mühendisliği SAY 7 46 3252
108210683 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 17, 21, 86 3261
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
108510098 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46 3162
108510044 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 4 46 8319
108510105 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
108530109 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46 3221
108510114 Makine Mühendisliği SAY 5 46 3252
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Mühendislik Fakültesi
108610246 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
108610255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 46 3162
108630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3162
108610282 İnşaat Mühendisliği SAY 11 46 3221
108630223 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 46 3221
108610307 Makine Mühendisliği SAY 11 46 3252
108630232 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 46 3252
108610316 Tekstil Mühendisliği SAY 4 17, 21, 86 3328
Teknoloji Fakültesi
108610528 Mekatronik Mühendisliği SAY 9 5119
108630347 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 9 2 5119
108610573 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 3261
108610564 Otomotiv Mühendisliği SAY 9 8333
108630365 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) SAY 9 2 8333
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Mühendislik Fakültesi
108710369 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 3162
108710236 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 3 8319
108710245 İnşaat Mühendisliği SAY 6 3221
108710272 Makine Mühendisliği SAY 6 3252
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
111810598 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46, 718 3162
111830469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46, 718 3162
111810614 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46, 718 3221
111830487 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46, 718 3221
111810632 Makine Mühendisliği SAY 7 46, 718 3252
111830503 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46, 718 3252
111810659 Mekatronik Mühendisliği SAY 11 46, 718 5119
111830521 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 46, 718 5119
111810677 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 12 46, 718 3261
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
108810305 Bilgisayar Mühendisliği SAY 12 4 3124
108830239 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 4 3124
Mühendislik Fakültesi
108810323 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 10 4 3162
108830257 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 10 2, 4 3162
108810359 İnşaat Mühendisliği SAY 12 4 3221
108830275 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 4 3221
108810377 Makine Mühendisliği SAY 12 4 3252
108830293 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 12 2, 4 3252
108810386 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 18 4 3261
108830309 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 16 2, 4 3261
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Teknoloji Fakültesi
108911205 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 3124
108930635 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3124
108911223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
108930653 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3162
108911241 Makine Mühendisliği SAY 7 3252
108930671 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3252
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
109010188 Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 3124
109010125 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 4 3162
109010319 Makine Mühendisliği SAY 2 3252
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
109110187 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 3 8319
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
102610634 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 3124
102630462 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3124
102610307 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
102630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3162
102610316 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
102630214 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
102610361 Makine Mühendisliği SAY 10 3252
102630189 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2 3252
Teknoloji Fakültesi
102610758 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 5119
102610661 Otomotiv Mühendisliği SAY 4 8333
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Mühendislik Fakültesi
109210202 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
109230287 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46 3124
109210256 İnşaat Mühendisliği SAY 12 46 3221
109230136 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 12 2, 46 3221
109210292 Makine Mühendisliği SAY 12 46 3252
109230172 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 12 2, 46 3252
109210856 Otomotiv Mühendisliği SAY 12 46 8333
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
109310043 İnşaat Mühendisliği SAY 6 3221
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Teknoloji Fakültesi
112010772 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 6 8319
112010603 Otomotiv Mühendisliği SAY 8 8333
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
107910113 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 46, 293, 767 3124
107930056 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46, 293, 767 3124
107910104 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 12 46, 293, 767 3166
107930038 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 46, 293, 767 3166
107910052 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46, 293, 767 3221
107910061 Makine Mühendisliği SAY 7 46, 293, 767 3252
107930029 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 46, 293, 767 3252
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
104310631 Bilgisayar Mühendisliği SAY 4 46 3124
104310455 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 46 3162
104310437 İnşaat Mühendisliği SAY 7 46 3221
104310588 Makine Mühendisliği SAY 3 46 3252
104310394 Mekatronik Mühendisliği SAY 6 46 5119
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Mühendislik Fakültesi
109410193 Bilgisayar Mühendisliği SAY 8 46 3124
109410651 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 15, 17, 86 3162
109410209 Makine Mühendisliği SAY 11 15, 17, 86 3252
109430082 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 15, 17, 86 3252
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
109810338 İnşaat Mühendisliği SAY 7 4 3221
109830299 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3221
109810126 Makine Mühendisliği SAY 7 4 3252
109830103 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2, 4 3252
109810135 Tekstil Mühendisliği SAY 3 4 3328
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
110210506 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 3162
110210542 İnşaat Mühendisliği SAY 7 3221
110210657 Makine Mühendisliği SAY 3 3252
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
109910028 Bilgisayar Mühendisliği SAY 7 15, 17, 86 3124
109910046 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 12 15, 17, 86 8319
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
110110031 Bilgisayar Mühendisliği SAY 6 17, 21, 86 3124
110110049 Elektrik Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 3160
110110058 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 11 17, 21, 86 3166
110110304 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 9260
İnşaat Fakültesi
110110164 İnşaat Mühendisliği SAY 10 17, 21, 86 3221
Kimya-Metalurji Fakültesi
110110216 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 5 17, 21, 86 3261
Makine Fakültesi
110110243 Makine Mühendisliği SAY 12 17, 21, 86 3252
110110279 Mekatronik Mühendisliği SAY 4 17, 21, 86 5119
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
102310319 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 4 3124
102310161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 7 4 3162
102310082 İnşaat Mühendisliği SAY 8 4 3221
102330023 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2, 4 3221
102310091 Makine Mühendisliği SAY 4 4 3252
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
110310629 Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 3124
110330324 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 5 2 3124
110310092 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 8 17, 21, 86 3162
110330166 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 8 2 3162
110310108 İnşaat Mühendisliği SAY 7 17, 21, 86 3221
110330184 İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 7 2 3221
110310135 Makine Mühendisliği SAY 11 46 3252
110330051 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 11 2, 46 3252
110310541 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 4 46 3261