KPSS Alan Bilgisi Testleri Konuları, Konuların Test İçeriğindeki Yaklaşık Ağırlıkları ve Soru Sayıları

KPSS Alan Bilgisi Testleri Konuları, Konuların Test İçeriğindeki Yaklaşık Ağırlıkları ve Soru Sayıları

Aşağıda yer alan tabloda KPSS Alan Bilgisi Testleri Konuları, Konuların Test İçeriğindeki Yaklaşık Ağırlıkları ve Soru Sayılarını bulacaksınız.

KPSS A GRUBU KONU VE SORU DAĞILIMI. Hangi dersten kaç soru çıkıyor. Konu konu soru sayıları ve testteki soruların oranı hakkında bilgileri bu tabloda bulabilirsiniz.

KPSS Alan Bilgisi Testleri Konuları, Konuların Test İçeriğindeki Yaklaşık Ağırlıkları ve Soru Sayıları

Alan Bilgisi Testleri KonularıTestteki Soruların
Oranı (%)Sayısı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
a) İş Hukuku ve Teorisi
b)  Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi
c)  Sosyal Politika
2) Çalışma Ekonomisi
3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi
%55
%20
%25
%10
%30
%15

8
10
4
12
6

Hukuk
1) Anayasa Hukuku
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku)
4) Medeni Hukuk
5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
6) Ticaret Hukuku
7) İcra ve İflas Hukuku
%10
%15
%15
%15
%15
%15
%15
4
6
6
6
6
6
6
İktisat
1) İktisadi Doktrinler Tarihi
2) Mikro İktisat
3) Makro İktisat
4) Para-Banka-Kredi
5) Uluslararası İktisat
6) Kalkınma-Büyüme
7) Türkiye Ekonomisi
%5
%30
%25
%10
%10
%10
%10
2
12
10
4
4
4
4
İstatistik
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler
2) Matematiksel İstatistik
3) Yöneylem Araştırması
4) Çok Değişkenli Analizler
5) Parametrik Olmayan Testler
6) Uygulamalı İstatistik
7) Zaman Serileri
8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi
9) Örnekleme
10) Regresyon Analizi
%15
%15
%5
%10
%5
%15
%5
%10
%10
%10
6
6
2
4
2
6
2
4
4
4
İşletme
1) Temel Kavramlar
2) İşletme Yönetimi
3) Üretim Yönetimi
4) Pazarlama Yönetimi
5) Finansal Yönetim
%10
%25
%25
%20
%20
4
10
10
8
8
Alan Bilgisi Testleri KonularıTestteki Soruların
Oranı (%)Sayısı
Kamu Yönetimi
1) Siyaset Bilimi
2) Anayasa
3) Yönetim Bilimleri
4) Yönetim Hukuku
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları
6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar)
%20
%15
%20
%20
%15
%10
8
6
8
8
6
4
Maliye
1) Maliye Teorisi
2) Kamu Gelirleri
3) Kamu Giderleri
4) Kamu Borçları
5) Bütçe
6) Vergi Hukuku
7) Maliye Politikası
%10
%15
%15
%15
%15
%15
%15
4
6
6
6
6
6
6
Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
3) İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS)
%70
%20
%10
28
8
4
Uluslararası İlişkiler
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi
2) Uluslararası Hukuk
3) Siyasi Tarih
4) Uluslararası Güncel Sorunlar
5) Uluslararası Örgütler
6) Türk Dış Politikası
%20
%25
%20
%10
%10
%15
8
10
8
4
4
6

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.