Puanlar.net Hoşgeldiniz, 17 Temmuz 2018

Yeni Düzenlemeye Göre Kimler Bekçi Olamaz?

Yeni Düzenlemeye Göre Kimler Bekçi Olamaz?

2.03.2018 tarihli Resmi Gazetete yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu Yönetmelikte çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranacak şartlar yeniden belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliğin Adaylarda aranılan şartlar başlıklı 5 inci maddesinde; Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) İlkokulu bitirmiş olmak.

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Görüleceği üzere, bu şartları taşımayanların çarşı ve mahalle bekçisi olması mümkün değildir. Bu şartları taşıyanlardan yapılan sınavlarda (yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav) başarılı olanlar çarşı ve mahalle bekçisi olabilecektir.

 

Kaynak : SGK Rehberi


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
WhatsApp

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Taban Puanları için tıklayınız.