Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı Konu Anlatımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı Konu Anlatımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

T.B.M.M.’nin Açılış Nedeni ve Amacı

 1. İstanbul’daki yönetiminin vatan ve millete karşı görevini yerine getirememesi,
 2. Ülkenin işgalini engelleyememiş olması,
 3. İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesi.

İlk TBMM’nin Kuruluş Amacı :

 1. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak,
 2. Yurdu düşmandan kurtarmak için milleti bir araya getirmek,
 3. Millet adına karar verebilecek bir organ oluşturmak,
 4. Ulusal irade ile birlikte hareket etmek. 
 1. T.B.M.M.’nin Açılmasıyla İlgili Tartışmalar 

Mustafa Kemal’in Görüşü

Anadolu’da açılacak olan meclis “Kurucu Meclis” niteliğinde olmalı,

Padişah’ın etkisinden kurtulmak için Meclis’in adı Osmanlı Mebusan Meclisi olmamalı.

Muhalif Görüş :

Mebuslar Meclisi, Anadolu’da aynen açılmalı.

 1. T.B.M.M.’nin Aldığı İlk Kararlar

İlk TBMM, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı.

Aldığı İlk Kararlar :

 1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılacak,
 2. Hükümet kurulacak,

UYARI : Hükümetler, devlet idaresi ile doğrudan ilgili bir kurum olduklarından TBMM’nin İstanbul hükümetinden farklı bir hükümet kurma kararı yeni bir devlet düzenine geçildiğini açıkça göstermektedir.

 1. Geçici olmak kaydıyla bir hükümet reisi olmayacak ve padişah kaymakamı atanmayacak,

UYARI : Meclis, bu kararı almakla padişahın etkisinden kurtulup bağımsız çalışmayı amaçlamıştır. Eğer Meclis’in başında bir padişah vekili bulunsaydı, bu kişi meclise baskı yapabilir ve bağımsız çalışmasını engelleyebilirdi.

 1. Meclis de toplanan ulusal iradeyi egemen kılmak esas olacak, meclis üstünde bir güç olmayacak.

UYARI : Bu karar İstanbul yönetimini yok saymıştır.

 1. Yasama ve yürütme yetkisi Meclis’e ait olacak.

UYARI : TBMM’nin aldığı bu kararla, yeni bir hükümetin tanımı yapılmadığından, İstanbul yönetimi yok sayılmış, Meclis hükümet sistemi benimsenmiş ve Meclis yürütme yetkisine sahip olmuştur.

 1. Meclis’den seçilen bir heyet Meclis’in vekili olarak hükümet işlerini görecek ve Meclis başkanı bu heyetin de başkanı sayılacak.
 1. Padişah ve halife Meclis’in belirleyeceği esaslara göre yerini alacak

UYARI : Bu karar saltanatın durumunun tartışılacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda saltanatın kaldırılabileceği mesajı verilmektedir.

 1. İstiklal Mahkemeleri kurulacak.
 1. T.B.M.M.’nin İstanbul Hükümeti İle İlişkileri 

TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti’nin aldığı önlemler :

Anadolu halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklandırmaya çalıştı.

İşgalcilerle bir barış antlaşması imzalayarak, halka yapacak bir şey kalmadığını göstermeye çalıştı.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, sıkıyönetim mahkemesinde gıyaben yargılayıp idama mahkum etti.

Şeyhülislam’a fetva hazırlatıp, Mustafa Kemal’in katlini istedi, ona katılanların dinden çıktığını bildirdi.

TBMM’nin İstanbul Hükümeti’ne karşı aldığı önlemler : 

Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’ye karşı fetva hazırlattı.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarttı, Meclis’e karşı çıkartılan ve İstanbul Hükümeti’nin desteklediği isyanları bastırmaya çalıştı.

İstiklal Mahkemeleri’ni, yurdun değişik bölgelerine gönderdi.

İstanbul ile olan bütün ilişkileri kesildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.