Kullanıcı Sözleşmesi

Pirekare.net’e hoş geldiniz.

Pirekare.net interneti kullanan öğrencilerin derslerle ilgili konu testlerine, yaprak testlere, online sınavlara ulaşmasını sağlamayıamaçlayan bir platformdur.

Kullanım Koşulları

Pirekare.net internet sitesini üye olup kullanarak işbu Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası’nı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin metni bir bütün olarak kabul etmiş olursunuz.

Bu sitede yer alan dosyaların bir kısmı doğrudan yayın evlerinin kendileri tarafından, sitede yayınlanmaları için kaydedilmiştir. Diğer dosyalar ise sadece bilgi vermek amacıyla iyi niyetle sunulmaktadır.

Pirekare.net kullanırken yürürlükteki mevzuatı ihlal etmeyeceğini,

Pirekare.net’de yayınlanan hiçbir içeriği Pirekare.net’den izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kullanmayacağını; editörler tarafından üretilen her neviden içerikleri başka internet sitelerinde, ortamlarda ve diğer mecralarda sahibinin adı ve bağlantı (link) belirtmeksizin yayınlayamayacağını, Pirekare.net markalarının tescilli markalar olduğunu ve izinsiz kullanılamayacağını,

Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme ve/veya veriye ulaşmaya çalışmayacağını,

Ayrıca direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,

Pirekare.net adresinde yayınlanan içeriklerin paylaşılması sebebiyle doğacak olan tüm hukuki sorumluluğun internet ortamında dağıtan kişilere ait olduğunu, Pirekare.net’in hiçbir sorumluluğunun olmadığını,

Pirekare.net birçok içeriğinden başka sitelere bağlantı (link) verilebileceği kabulü ile Pirekare.net tarafından bağlantı (link) verilen, tavsiye edilen diğer sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden Pirekare.net’in sorumlu olmadığını,

Pirekare.net’in kendi ürettiği veya dışardan aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunduğunu ve eser hakkının ihlali halinde bundan dolayı sorumlu olunacağını,

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorunda olduğunu,

Pirekare.net’in kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebileceğini, ilave hizmetler açabileceğini, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebileceği veya ücretli hale dönüştürebileceğini,

Kullanıcının içerik oluşturmasına izin verilen yorumlarda ya da forumlarda ya da diğer platformlarda içerik oluşturan kişilerin bu içerikten dolayı tamamen ve tek başına sorumlu olduğunu,

Pirekare.net’in içerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme hakkına sahip olduğunu,

Pirekare.net’deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı ve/veya kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık hakkında herhangi bir şekilde, Pirekare.net tarafından açık ya da zımni olarak garanti verilmediğini ve taahhütte bulunulmadığını,

Pirekare.net’in gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini, hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,

Pirekare.net’in hizmetleri, tasarımı ve içeriği her zaman değiştirebilme veya silebilme hakkını saklı tuttuğunu ve sunulan hizmetlerin kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceğini,

İçerik yükleyici, üye, kullanıcı, ziyaretçi veya sair diğer kişiler tarafından Pirekare.net’e yüklenilen her türlü bilgi, belge, içerik, yorum veya veriler arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gizli tutulması gereken bilgilerinden olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasına zarar verebilecek içeriklerden olan, ticaret şirketleri ve sair tüzel kişilerin ticari sırrı niteliğinde olan, üçüncü kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, çıplaklık, müstehcenlik veya cinsellik içeren, diğer kullanıcıları, bir toplumu, ırkıveya topluluğu hedef alan tehdit veya taciz yahut nefret içerikli olan, herhangi bir siyasi ideoloji veya propaganda içerikli olan, herhangi bir sebeple de olsa örgütlenme masajı taşıyan her türlü bilgi, belge, içerik, yorum veya verilerin bulunması durumunda pirekare.net’in hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun olmadığını, bu konudaki sorumluluğun ilgili bilgi, belge, içerik, yorum veya veriyi gönderen kullanıcıda olduğunu,

Sitenin kullanımı sırasında her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkan her türlü zarar, ziyan ve masraftan Pirekare.net’in sorumlu olmayacağını,

Pirekare.net’in kullanım koşulları ve kuralları her zaman tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu kapsamda, işbu Kullanım Koşulları’nın, Gizlilik Politikası’nın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okuduğunu ve bir bütün olarak onayladığını, Pirekare.net’e mümkün olan tüm mecralar vasıtası ile ulaşarak ayrıca onay gerekmeksizin belirtilen tüm metinleri ve de metinlerde belirtilen kural ve koşulları bir bütün olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.