Tarih Karma Testler 1

Tarih Karma Testler 1

Merhaba arkadaşlar, aşağıda Tarih konuları hakkında karma testimiz bulunmakta.

Tarih karışık konulardan gelen sorular YKS (TYT ve AYT), KPSS, ALES, LGS, DGS sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacak konulardan birisidir.

1. I. Islahat Fermanı
II. Tanzimat Fermanı
III. Meşrutiyet
Yukarıdakilerden hangileriyle, Osmanlı Devlet’inde parlamenter sisteme geçilmiştir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) II ve III


2. Osmanlı Devletinin I.Balkan Savaşı’na girmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Romanya Devletinin kurulması
B) Bulgaristan’ın yenilmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Meşrutiyetin ilan edilmesi
E) Batı Trakya’nın kaybedilmesi


3. I. Düzenli ordunun kurulması
II. Rusya’nın Anadolu’dan çekilmesi
III. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
Birinci İnönü Savaşının kazanılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız lll D) II ve III
E) I, II ve III


4. Mustafa Kemal’e, Başkomutanlık unvan ve yetkilerinin verilmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) II.İnönü Savaşı’nın kazanılması
B) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
C) Ankara’nın başkent olarak seçilesi
D) TBMM’nin açılması
E) Gediz Savaşı’nda yenilgi alınması

5. Lozan Antlaşması’nda,
I. İran
II. Yunanistan
III. Irak
devletlerinden hangilerinin sınırlarının belirlenmesi sonraya bırakılmıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. I. Üyelerinin iki yılda bir seçilmesi
II. Güçler Birliği ilkesinin kabul edilmesi
III. Meclis hükümeti sistemini kabul etmesi
Yukarıdakilerden hangileri ilk TBMM’nin özellikleri arasındadır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) I, II ve III

7. I. Takvim ve ölçülerde değişiklik
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilan edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenliğin doğal sonucudur?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III


8. Kadınlar, aşağıdaki haklardan hangisini diğerlerinden önce almıştır?
A) Mal ediniminde eşiyle ortak olma
B) Kendi mesleğini seçebilme
C) Muhtarlık seçimlerine katılma
D) Milletvekili seçimlerine katılma
E) Belediye seçimlerine katılma


9. I. Gümrük vergilerini yükseltme
II. Devletçilik politikasını takip etme
III. Yerli malı kullanımını teşvik etme
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri, Türkiye’nin kuruluşunun ilk yıllarında dış ticaret açığını azaltmak amacıyla başvurduğu yollar dandır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III


10. 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,
I. Halkın temsilcilerini doğrudan seçmesi
II. Halkının siyasi alandaki etkinliğinin artması
III. Seçmen yaşının düşürülmesi durumlarından hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


11. I. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
II. Türkiye’nin Sadabat Paktı’na girmesi
III.Lozan Antlaşması’nın imzalanması
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk dönemi olayları arasındadır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) l.llvelll


12. I. Anayasa Mahkemesinin kurulması
II. Tek dereceli seçim sistemini benimseme
III. İki meclisli yasama sistemini benimseme
Yukarıdakilerden hangileri, 1961 Anayasasının özellikleri arasındadır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve III
E) I, II ve III


13. Göktürkler ipek yoluna hakim olmak için,
I. Çin
II. Bizans
III. Abbasi
devletlerinden hangileriyle mücadele etmişlerdir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) I,IIvelll

14. I. Konya Karatay Medresesi
II. Bursa Yeşil Cami
III.Alaaddin Cami
Yukarıdaki eserlerden hangileri, Osmanlılar döneminde yapılmıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) l.llvelll


15. I. Acemi Oglanlar Ocagi
II. Mahalle Mektepleri
III. Loncalar
Yukarıdakilerden hangilerinde Enderun Mektepleri için öğrenci alınırdı?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II velll


16. Osmanlı Devlet’inde
I. IV. Murat
II. I.Mahmut
III. III. Selim
Padişahlardan hangileri , yenilik hareketlerini bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız l B) Yalniz II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I,II ve III

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz