Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Konu Anlatımı

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Konu Anlatımı

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali

Konferansın Amacı

 1. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletlerin, yenilen devletlerin durumunu belirlemek istemesi.
 2. (asıl amaç) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşım esaslarını belirlemek istemesi.
 3. İtilaf Devletleri’nin aynı zamanda diğer devletlerle yapılacak olan antlaşmaların şartlarını belirlemek istemesi.

Konferans’ta İngiltere’nin Tutumu 

İngiltere, Ege Bölgesi’nin İtalya’ya değil de Yunanistan’a verilmesini istedi.

Nedeni, Akdeniz’de sömürgelerine giden yol üzerinde, güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ın bulunmasıni istemesiydi.

Batı Anadoludaki çoğunluğun Yunan olduğu savunuldu.

Ege bölgesinin Wilson ilkeleri’ne göre Yunanistan’a verilmesi kararlaştırıldı.

Wilson İlkeleri :

 1. Milletler arasındaki gizli antlaşmalara son verilecek, açık diplomasi usulü uygulanacak
 2. Kara suları dışındaki denizlerde gerek savaş halinde, gerek barış halinde deniz trafiğinin serbest olması sağlanacak
 3. Milletlerin üzerindeki ekonomik engeller kaldırılacak ve milletler eşit sayılacak
 4. Her millet silahlanmayı, iç güvenliğini sağlayacak seviyede tutacak
 5. Sömürgelere ait bütün istekler, egemenlik sorunlarının ilgili halkın çıkarları de dikkate alınarak bir karara bağlanacak
 6. Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk nüfusunun yoğunlukta olan kısımları tartışmasız bir şekilde Türk egemenliğinde kalacak, fakat Türklerin egemenliği altında bulunan diğer milletlerin güvenlikleri sağlanacak
 7. Çanakkale Boğazı uluslararası güvence altında bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olacak
 8. Dünya barışını ve toprak bütünlüğünü korumak için bir uluslararası cemiyet kurulacak
 9. Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı alamayacak

Konferans’ın Sonuçları 

 1. Anadolu’nun paylaşılmasına Yunanistan da katıldı.
 2. İngilizlerle İtalyanların arası açıldı.
 3. Yunanistan’a İzmir ve çevresi ile İstanbul önlerine kadar Doğu Trakya verildi.
 4. İtalyanlara ise Batı Akdeniz kıyıları bırakıldı.

İzmir’in İşgali

Paris Barış Konferansı gereği Yunanistan’a verilen İzmir, Yunanlılar tarafından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Yedinci maddesine dayanılarak işgal edildi.

Bu işgale tepki olarak da, bu bölgede silahlı direnme güçleri kuruldu.

İşgalin Sonuçları

 1. Yurdumuz parçalanmaya başlandı.
 2. Ege Bölgesi’nde Kuva-yı Milliye güçleri kuruldu.
 3. Yunan ordusu büyük katliamlar yaptı.
 4. Mustafa Kemal Havza’dan genelge yayınladı.
 5. İşgale karşı Amiral Bristol Raporu hazırlandı
 6. İstanbul Hükümeti’nin yetersizliği ortaya çıktı.
 7. İşgal üzerine Rum ve Ermeniler ayrılıkçı faaliyetler başlattı.

Amiral Bristol Raporu (11 Ekim 1919) :

 1. Katliamlardan Yunanistan sorumludur.
 2. Mondros’tan sonra İzmir ve dolaylarında Rum halkın hayatının tehlikede olduğuna ilişkin Paris Barış Konferansı’na yanlış bilgi verilmiştir.
 3. Yunan askerlerinin bu bölgeden derhal çekilmesi ve yerine İtilaf Devletleri’ne ait askerlerin gönderilmesi gerekir.
 4. İzmir ve dolaylarının Yunanistan’a verilmesi söz konusu olamaz, çünkü burada Türk çoğunluğu vardır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.