Ortaöğretim KPSS Nedir? Kadrolar-Soru Dağılımları

Ortaöğretim KPSS Nedir? Kadrolar-Soru Dağılımları
06.01.2021
0
A+
A-

Ortaöğretim KPSS hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. En çok merak edilen konularda bir derleme yaptık. KPSS ortaöğretim soru sayıları, konu dağılımları, kadrolar vb. bir çok sorunuz hakkınızda bilgiye sahip olacaksınız.

1- Hangi derslerden sorular var?

 • Sınavda toplamda 120 soru sorulmaktadır.
 • Sınav genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Genel yetenek bölümü Türkçe ve matematikten, Genel kültür ise coğrafya, tarih ve vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.
 • Türkçeden 30,
 • Matematikten 30,
 • Tarihten 30,
 • Coğrafyadan 18
 • Vatandaşlık- güncel konular 12 olmak üzere toplamda 120 sorulmaktadır.
 • Sınav süresi 120 dakikadır.

2-Ortaöğretim KPSS ne zaman?

2020 yılı KPSS bitti. 6 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. 2022 yılı Ortaöğretim KPSS sınav tarihi ÖSYM tarafından yayınlanacak. Ancak henüz sınav takvimi netleşmedi.

3-Ortaöğretim KPSS –  Ön Lisans KPSS hangi yıllarda yapılır?

 • Ortaöğretim-Ön lisans KPSS çift rakamlı yıllarda yapılmaya devam etmektedir. Örneğin 2016, 2018, 2020 ve 2022 yılında Ortaöğretim KPSS’nin yapılması planlanmaktadır.

4- Lise düzeyi KPSS’ nin geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Lise düzeyinde yapılan sınavın bir sonraki sınava kadar geçerliliği bulunmaktadır. Yani lise düzeyi kpss bir sonraki lise düzeyi kpss’ye kadar geçerlidir. Bu da sınavın 2 yıl geçerli olduğunu gösterir.

5-Ortaöğretim KPSS’ye kimler girebilir? 

 • Lise-3’te okuyanlar, Lise son sınıfta okuyanlar ya da mezunlar, sınava girebilir ve yaşı ne olursa olsun (daha üst bir kurumdan mezun olmadıkları sürece) tercih yapıp yerleşebilir.

6-KPSS B grubu ve C grubu kadrolar nelerdir?

 • A grubu(lisans) dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadroya alınacaktır. Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik, sicil kaydı, sağlık, suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 puan ile yapılan atama bu dönem 69 puan ile belirlenebilir, bu genel başarı durumuna bağlıdır.

7-KPSS P94 Nedir, Ne Demektir?

 • Adayların KPSS sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih yapmadan önce göz önünde bulundurulmaları gereken bazı puan türleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de KPSSP94 puan türüdür. KPSS P94 puanı, ortaöğretim mezunu KPSS genel yetenek ve genel kültür sorularının çözümünün getirmiş olduğu bir puan türüdür. Yani KPSS P94 puan türü, ortaöğretim (lise ve dengi bir okuldan mezun) memur atamalarında esas alınmaktadır.

8- P94 puanıyla alım yapan kurumlar olmuştur. Ortaöğretim KPSS memur kadroları şunlardır;

 • Gardiyan / İnfaz koruma memuru
 • Şoför
 • Hizmetli
 • Düz memur
 • İtfaiye eri
 • Kaloriferci
 • Zabıta memuru
 • Teknisyen
 • Bekçi
 • İmam-müezzin-kuran kursu öğretici (imam hatip lisesi mezunları için)

9- B ve C Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan başka şartlar aranır mı?

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının B ve C Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartları taşımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, yaş ve cinsiyet dahil özel koşulları da bulunabilir.

10-Lise düzeyinden en çok hangi unvanlara alım yapılıyor?

 • Lise düzeyinden yapılan kurumsal ve merkezi alımlara baktığımızda en çok Sağlık ve teknik unvanlar, kaloriferci, şoför, hizmetli, zabıt katibi gibi unvanlara yönelik alım yapılmaktadır. Bu alımlara yönelik atama puanlarını görmek için TIKLAYINIZ

11- Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım?

 • Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

12-Ortaöğretim KPSS / Ön Lisans KPSS’den Hangisine Girmek Memurluk İçin Daha Avantajlıdır?

 • Öncelikle şunu söylemek lazım ki ortaöğretim KPSS’den memurluk atamalarından masa başı pek kadro yoktur. Genellikle kaloriferci, şoför, teknisyen gibi kadrolar açılır. Ön lisans KPSS’de daha çok masa başı kadrolar açılır.  Ayrıca yıllara göre inceleme yaptığımızda ön lisans KPSS’den ortaöğretim KPSS’ye göre daha çok memur alımı yapılmıştır. BAKINIZ. Tüm bunları göz önüne alarak, alanınızla ilgili araştırma yaparak karar vermeniz daha doğru olacaktır. Şunu hatırlatmakta da fayda var; ön lisanstan mezunsanız ortaöğretim KPSS’ye girmeniz yasaktır. Ön lisanstan mezun olduğunuz gün, ortaöğretim puanınız geçersiz olacaktır.

13-Ortaöğretim – Ön Lisans KPSS memur atamaları nasıl yapılır?

 • Ortaöğretim KPSS sınavına giren öğrenciler memurluk başvurularını ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme sistemiyle yapmaktadırlar. Merkezi yerleştirmeler “kasım ve haziran”  aylarında olmak üzere her KPSS döneminde 4 kere yapılır. Memurluk atamaları puan üstünlüğüne göre yapılır.

14-Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?

 • Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız . Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;
 • a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.
 • b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

15-Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

 • Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

16-Önlisans KPSS ve Lise(Ortaöğretim) KPSS’de soru dağılımı nasıl?

 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Tarih Konu ve Soru Dağılımları
 • Toplam: 27 Soru
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri  3 soru
 • Osmanlı Devleti  9 soru
 • Atatürk İlke ve İnkılapları  12 soru
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  3 soru
 • Detay
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • I. ve II. Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Coğrafya Konu ve Soru Dağılımları
 • Toplam: 18 Soru
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri  7 soru
 • Türkiye’nin Beşeri Özellikleri  3 soru
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri  8 soru
 • Detay
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımları
 • Toplam: 15 Soru
 • Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku  3 soru
 • Anayasa  4 soru
 • İdare  2 soru
 • Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular  6 soru
 • Detay
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Genel Esaslar
 • Temel Haklar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Anayasal Gelişmeler
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Örgütler
 • Güncel Bilgiler
 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Matematik Konu ve Soru Dağılımları
 • Toplam: 30 Soru(9. Ve 10.sınıf matematik konuları)
 • Sayılarla İşlem Yapma  6 soru
 • Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama  3 soru
 • Problem Çözme  12 soru
 • Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma  3 soru
 • Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  6 soru
 • Detay
 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Oran-Orantı
 • EBOB-EKOK
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık
 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Türkçe Konu ve Soru Dağılımları
 • Toplam: 30 Soru
 • Sözcük Bilgisi  3 soru
 • Okuduğunu Anlama  15 soru
 • Anlatım Bozuklukları  3 soru
 • Dil Bilgisi 6 soru
 • Yazım-Noktalama  2 soru
 • Detay
 • Sözcükte Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Cümlede Anlam
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme (Çıkma İhtimali Var)
 • 2020 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Geometri Konu ve Soru Dağılımları
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Alan ve Benzerlik
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.