Puanlar.net Hoşgeldiniz, 23 Haziran 2018

Kaynak Bakımından Diller

Kaynak Bakımından Diller

KAYNAK BAKIMINDAN DİLLER

İnsanlar tarih boyunca dillerin tek bir kaynak dilden gelip gelmediğini, dünyada ilk olarak ortaya çıkan dilin hangisi olduğunu merak etmişlerdir. 19. yüzyıla kadar bu konuyla ilgili ilmi olmayan görüşler öne sürülmüştür. Bu görüşlerden biri Babil Kulesinin yapımına ilişkin bir efsaneyle anlatılmaktadır. Efsaneye göre insanlar var oldukları günden beri bir dil konuşuyorlardı. Fakat günün birinde insanlar, Tanrı katına kadar ulaşacakları çok yüksek bir kule inşa etmeye başlarlar. Tanrı insanların bu küstahlığına kızar ve onları hem kuleyi yıkarak hem de tek bir dil yerine birçok dil konuşur duruma getirerek cezalandırır. Böylece dünyada birbirinden farklı çok sayıda dil meydana gelir.

Dilin kökenine ilişkin olarak şovenist görüşlere de yer verilmekteydi. 16. yüzyılda G.Becanus, dünyadaki tüm dillerin Flamancadan türediğini iddia ediyordu. Diğer bir inanış ise İbranicenin ilk ve kaynak dil olduğu düşüncesiydi.

19. yüzyıla ait dil tarihi çalışmaları ve diller arasında yapılan karşılaştırmalar sonucunda, birtakım dillerin bazı benzerlikler taşıdığı ortaya kondu. Bu sonuç, aralarında benzerlikler bulunan dillerin takip edilemeyen dönemlerde ortak bir dilden ayrıldığı düşüncesini doğurmuştur. Ortak bir kaynaktan geldiği düşünülen bu dillere akraba diller, bunların oluşturduğu topluluğa da dil ailesi denmektedir. Dil bilginleri tarafından gramer yapısı ve sözlük bakımlarından benzerliklerin ortaya konmasıyla belirlenen dil ailelerinin en önemlileri Ural-Altay dilleri, Hint-Avrupa dilleri, Hami-Sami dilleri, Çin-Tibet dilleri, Kafkas dilleri, Bantu dilleridir. (Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
WhatsApp
Taban Puanları için tıklayınız.