Kavram ve formül ezberlemek doğru mu?

Kavram ve formül ezberlemek başarılı olmak için tek başına yeterli değildir. İnsan hakları ve vatandaşlık dersinde anaya konularında kavramları bilmek sizi sınavda başarılı kılarken, matematik dersinde formülü bilmek tek başına yeterli değildir. Formülleri yerinde ve zamanında doğru biçimde kullanamazsanız bildiğiniz formülün bir anlamı yoktur. Formül ve kavramları ezberlemek yerine içselleştirerek öğrenmeye çalışın. Olayın mantığını kavramaya çalışın. Kendinizi ezbere koşullandırmayın. Kavram ve formülleri bilmeden soruları çözmeniz mümkün değildir. Ezberlemek yerine öğrenmeye çalışın. En kötü öğrenme biçimi ezber yöntemidir. Ezberlenen bilgi kısa sürede unutulur. Bilgiyi sağlam temeller üzerine kurup kalıcı öğrenme gerçekleştirin.