Ezberi kuvvetli olan mı başarılı olur?

Bilgiyi ölçen sınavlarda ezberi kuvvetli olanlar başarılı olur. Günümüz sınav sistemi geleneksel mantıktan çıkıp direk bilgiyi sormak yerine bilgiyi kullanmayı ölçmektedir. Ezber ağırlıklı soru sormak yerine yoruma dayalı sorular sorulmaktadır. Eskidene ezberi kuvvetli olan başarılı olurken bugün artık ezber başarı için tek unsur değil. Elbette ezberin öğrenmeye ve başarıya katkısı vardır. Bazı derslerde ezber önemlidir. Özellikle insan hakları, vatandaşlık ve tarih derslerinde bilgiyi ölçen sorularda ezberi iyi olan başarılı olur. Fakat matematik dersinde ezber işlemez. Ezberden çok bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçen sorular sorulur.