Puanlar.net Hoşgeldiniz, 17 Temmuz 2018

Devlet memurları hangi sınıflara ayrılır ?

Devlet memurları hangi sınıflara ayrılır ?

657′ ye tabi kadrolar çeşitli hizmet sınıfları içerisinde yer almaktadır. Bu hizmet sınıfları kendi aralarında maaş, ek gösterge, sosyal haklar açısından farklılık göstermektedir.

TH: Teknik Hizmetler
EÖH: Eğitim Öğretim Hizmetleri
GİH: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
EH: Emniyet Hizmetleri
SH: Sağlık Hizmetleri
AD: Din Hizmetleri
AH: Avukatlık Hizmetleri
YH: Yardımcı Hizmetler
Bu sınıflarda hangi ünvanlı kodrolar yer alıyor biraz bunlar hakkında bilgi verelim:

GENEL İDARE HİZMETLERİ (GİH)
Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve Devlet Memurları Kanunuyla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

TEKNİK HİZMETLER (TH)
Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomist ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, tütün eksperi, çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

SAĞLIK HİZMETLERİ (SH)
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ (EÖH)
Bu sınıf, Memurlar Kanunu kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri, ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

AVUKATLIK HİZMETLERİ
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Özel Kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine sahip olan memurları kapsar.

EMNİYET HİZMETLERİ (EH)
Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettiş ve polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

YARDIMCI HİZMETLER (YH)
Yardımcı Hizmetler Sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde yer alan memurları kapsar


Sınav Kaygıları ve Rehberlik Bölümü için TIKLAYIN!

2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımı için Tıklayın!

YENİ - 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları ve Puanları GÜNCELLENDİ. Tıkla!

YENİ - 2 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları ve Puanları GÜNCELLENDİ. Tıkla!

2018 YKS-AYT-TYT Puan ve Sıralama Hesaplama
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
WhatsApp

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Taban Puanları için tıklayınız.