Puanlar.net Hoşgeldiniz, 21 Mayıs 2018

Okul

Keson Hakkında Bilgi

Keson Hakkında Bilgi KESON, Su altında sürdürülen yapı çalışmalarında veya yumuşak zeminlerde temel atmakta kullanılan kasa. Kesonlar genel olarak metal veya betonarme olarak prizma yada silindir şeklinde, uzunlukları ise kullanılacakları yerin şartlarına göre hazırlanır. Suya indirilmek üzere üst bölümü açık kasa biçiminde imal edilecek kesonlar genellikle yerde hazırlanır ve daha...

Kil Hakkında Bilgi

Kil Hakkında Bilgi 1) Bileşimi sulu alüminyum silikat olup içinde mikroskobik kuars, feldispat, muskovit, turmalin, topaz vb. mineraller bulunan, dile dokundurulduğu zaman yapışan, tanecikleri 0,00025 cm. den daha küçük, birbirine yapışık parçalardan meydana gelen, feldispatların, gra-nite benzer kayaçların ayrışmasından oluşan, göl diplerinde ve diğer sakin sularda tabakalar halinde çökelen, ıslak...

Kaolen Nedir

Kaolen Nedir 1) Belli ortam ve koşullarda, yeraltı ve yerüstü sularının veya termal eriyiklerin andezit, dasit, porfir gibi volkanik kayaçları bozuşmaya uğratması (alterasyon) sonucu oluşan aluminyum-hidrosilikat bileşiminde bir hammadde. Yeraltı sularının ve asit bünyeli termal eriyiklerin etkisi ile alkalili silikatlardan olan feldispatlar alkali metallerini (K toprağa geçer, Na ise su...

Karbonmonoksit Nedir

Karbonmonoksit Nedir KARBONMONOKSİT (CO), Kolay alevlenen, renksiz, kokusuz ve lezzetsiz, havaya nazaran yoğunluğu 0,97, O°C ve 760 mm cıva basıncında 1m3’ünün ağırlığı 1,250 kg olan, karbonlu maddelerin yüksek ısıda ve hava yani oksijen azlığı olan yerlerde veya bunların yavaş yanması dolayısıyla teşekkül eden yanıcı ve özellikle zehirleyici, kafi derecede oksijen alabildiği...

Karbonizasyon Nedir

Karbonizasyon Nedir 1) Kömürün oksijensiz bir ortamda ısıtılarak, gaz, sıvı ve katı ürünlerine ayrılması işlemi. Karbonizasyon işlemi ile kimyasal hammaddeler de üretilebilir. Karbonizasyon işleminin şartları üretim amacına yönelik olarak belirlenir. Madencilikte bu işlem kok üretimi ve briketleme için yapılır. Karbonizasyon işleminde çıkılan son sıcaklık ürün yapısını etkiler. Sıvı ve katran...

Siğil Nedir

Siğil Nedir Siğil etkeni, “papavovirüs” adlı bir virüstür. Bu virüs derinin en dış tabakası içindeki hücrelerin içine girip çoğalır. Virüs deriye girdiğinde deri hücrelerinin düzensiz bir biçimde çoğalmasına neden olur ve aslında küçük bir selim tümör olan oluşumu ortaya çıkarır. Bu olay çok ilgi çekicidir, çünkü siğil, insanlarda virüslerle oluştuğu...

Karın Nedir

Karın Nedir Karın (abdomen, batın): kaburga kemiklerinden kasıklara kadar olan kısım. Karın duvarı, en dışta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın boşluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından oluşmaktadır Santral obesite olarak adlandırılan yani karın bölgesinin aşırı şişmanlığının, yağlanmasının, vücuttaki fizyolojik değişikliklerle beraber koroner kalp hastalığı riskini...

Karın Zarı Nedir

Karın Zarı Nedir Karın zarı ya da peritoneum (ya da periton) abdomen ve pelvis boşluğu duvarlarının iç yüzünü ve bu boşlukta yer alan tüm organları saran veya örten zara verilen isimdir İki kısımdan oluşur, * Karın ön ve arka duvarlarının iç, diyaframın alt ve pelvis boşluğunun üst yüzünü saran bölümüne...

Soluk Borusu Hakkında Bilgi

Soluk Borusu Nedir Nefes borusu (soluk borusu) vücutta solunan havanın geçtiği, boru şeklinde bir organdır Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır. Soluk borusu, gırtlağın altındadır, on iki santimetre boyundadır (Yani çok uzun değildir) Altıncı boyun omuru hizasında gırtlaktan başlar Dördüncü sırt omurunda...

Side Antik Tiyatro hakkında bilgiler

Side Antik Tiyatro Eşsiz bir işçiliği olan antik kentte iki ana cadde var. Bu caddeler antik çağın sütunlu caddelerine iyi birer örnek. Kent kapısını geçtikten sonra yassı taşlarla döşeli alan, caddelerin başlangıç yeri. Bu caddelerin her iki yanında sütunlu portikler ve onların hemen arkasında da dükkanlar bulunuyor.Surun dışında, kent kapısının...
Sonraki Sayfa »