Puanlar.net Hoşgeldiniz, 12 Eylül 2018

Kurum ve Maaşlar

Akademisyen Maaşları

Akademisyenlerin son zamanlar da yapılması planlanan zamlar yapıldı. Akademisyen maaşları2014 yılının Kasım ayında TBMM yetkisiyle tüm akademisyenlere 835 TL ek artış verildi. Çıkarılan yasaya göre, 436 ile 726 TL arasında ek ödeme verildi. Ocak 2015 zamları dahil değildir. Meclis’ten çıkan yasaya göre, devlet üniversitelerinde görev yapan yaklaşık 116 bin akademik personele “Yüksek Öğretim Tazminatı” altında...

Müfettiş Maaşları

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan müfettişler, çalışma şartları ve müfettiş maaşları hakkında bilgiler vermeyi hedefliyoruz. Devlete bağlı bir kurumda görevleri gereği kendi kurumunu veya başka kurumları denetleyen bir çalışma sistemi vardır. Denetleyerek, kurumun eksikliklerini ve hatalı işlemlerini rapor eden bir meslek dalıdır. Yıl itibariyle artış gösteren maaşlarında zam aylarıyla birlikte üzerine...

Noter Maaşları

Noter maaşları, hakkında bilgiler vereceğiz. Noterlik mesleği, ülkemizde epeyce yaygın bir iştir. Noter işi yapana denir. Kamu hizmeti olup, bu anlamda Türkiye de Noterler Birliği vardır. Hukuki güvenliği korumak amacıyla ve çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak için belgelendirme işlemi yapan görevlilerdir. Eğer problem olursa kanuni değerliliği olan bu belgeler, mahkemeler de...

Hakim Maaşları

Hakim maaşları konusunda sizlere detaylı bilgiler vermeyi hedefliyoruz. Öncelikle hakim olabilmek için bazı şartlar vardır. Bunları yerine getirmek gerekir. Adli yargı hakimi olabilmek için, 4 yıllık lisans mezun olunması gerekir. Hukuk Fakültesinin bitiren adaylar arasında Adalet Bakanlığı taleplere göre hakimlik sınavı açar ve aralarından seçim yapar. İdari yargı hakimi olabilmek için, Hukuk Fakültesi programlarına...

Sayıştay Denetçiliği Maaşları

Sayıştay Kurumu bünyesinde görev yapan Sayıştay Denetçileri inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini icra ederler. Sayıştay Kurumu TBMM adına kamu denetimini üstlenir. Yargısal denetim ile güvence altına alınan Sayıştay Kurumu inceleme, denetleme ve raporlama faaliyetlerini Sayıştay Denetçileri aracılığıyla yapar. Sayıştay Denetçilerinin görev yetki kapsamına giren kurumlar; Merkezi Yönetim Bütçesine bağlı kurumlar...

Daire Başkanı Maaşları

Kamu kurumları günümüzde daire isimleri ile anılmaktadır. Kamu kurumları günümüzde kişilerin devlet ile olan işlerini yapmalarında birer aracı görevi görmektedir. Kamu kurumlarına bakıldığı zaman bunlar içinde banka, PTT, mal müdürlüğü, nüfus müdürlüğü gibi alanlar bulunmaktadır. Daire çalışanlarının işleri oldukça yorucudur. Daire çalışanları hafta içi her gün sabah 8 akşam 5...

HSK Üyelerinin Maaşları

HSK ( Hâkimler ve Savcılar Kurulu ); Türkiye Cumhuriyetinde hâkim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama, geçici kalıcı yetki verme gibi işlevleri olan bir kuruldur. Diğer görev ve sorumlulukları arasında ise kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyen kurul üyeleri hakkında karar verme, görevden uzaklaştırma ve disiplin cezası verme gibi işlemler...

Mülkiye Müfettişi Maaşları

Mülki idarenin denetlenmesi ile görevli, içişleri kamu hizmeti görevlileridir. Meslekte askerlik hariç 6 yılını doldurmuş, kaymakam, vali yardımcısı, il hukuk işleri müdürleri ve içişleri bakanlığı’nda görevli meslek memurları arasında yapılacak sınav ile atanırlar. Belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması durumunda mülkiye müfettişleri (veya ilgisine göre mahalli idareler...

Strateji Geliştirme Başkanı Maaşları

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı...

Doktor Öğretim Üyesi Maaşları

Üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan  akademisyenlere verilen bir unvandır Doktor Öğretim Üyesi (Eski adı Yardımcı Doçent). Bu ünvanı alabilmek için en az doktora veya tıpta uzmanlık seviyesine sahip akademisyenlere üniversiteler tarafından verilir. Ülkemizde Doktor Öğretim Üyesi atamalarının genelde her üniversitenin kendi atama ve yükseltme kriterleri olup yardımcı doçent unvanı alacak...
Sonraki Sayfa »