Afet alanlarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel sayısı artı

Afet alanlarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel sayısı artı
15.07.2021
0
A+
A-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda 15 Temmuz 2021 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı 245’ten 395’e çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ve detayları

MADDE 1- 5/11/2012 tarihli ve 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 16. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

 

  1. a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

 

  1. b) Doğum ya da üç yaşım doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu fıkra çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.”

 

MADDE 2- Aynı Esasların 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

blank

blank

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.