2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımı

  2018 TYT ve YKS Konuları ve Soru Dağılımları, Yeni açıklanan sınav sistemine göre MEB müfredatında yer alan konulara göre TYT ve YKS konuları sizler için tek sayfada derledik.

  2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda belirtilmiştir. 2018 TYT Sınavında önceki yıllarda sorulan Türkçe konuları baz alınacaktır.

  Sözcükte Anlam
  Cümlede Anlam
  Paragraf
  Dil Bilgisi
  -Sözcük Türleri
  -Tamlamalar
  -Fiiller, Fiilimsiler
  -Ekler
  -Sözcüğün Yapısı
  -Cümlenin Öğeleri
  -Fiil Çatısı
  -Cümle Çeşitleri
  Anlatım Bozuklukları
  Yazım Bilgisi
  -Ses Bilgisi
  -Yazım Kuralları
  -Noktalama İşaretleri

  2018 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 TYT Sınavında önceki yıllarda sorulan Matematik konuları baz alınacaktır.

  2018 TYT Matematik Konuları

  Temel Kavramlar
  Sayı Basamakları
  Bölme ve Bölünebilme
  Rasyonel Sayılar
  Ondalıklı Sayılar
  Basit Eşitsizlikler
  Mutlak Değer
  Üslü Sayılar
  Köklü Sayılar
  Çarpanlara Ayırma
  Denklem Çözme
  Oran-Orantı
  Problemler
  Kümeler
  Fonksiyonlar
  Polinomlar
  Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

  2018 TYT Geometri Konuları

  Üçgen
  -Doğruda ve Üçgende Açılar
  -Dik Üçgen
  -Özel Üçgen
  -İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  -Açı Kenar Bağıntıları
  -Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  -Üçgende Açıortay
  -Üçgende Kenarortay
  -Üçgende Alan
  Vektörler
  Analitik Geometri
  Özel Dörtgenler
  -Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
  -Paralelkenar
  -Deldoit
  -Eşkenar Dörtgen
  -Kare
  -Dikdörtgen
  -Yamuk
  -Çemberde Açı
  -Çemberde Uzunluk
  -Dairede Alan
  -Katı Cisimler
  -Konikler
  -Çemberin Analitik İncelemesi

  2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Tarih Bilimine Giriş
  2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  3. Eski Türk Tarihi
  4. İslam Tarihi
  5. Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
  6. Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
  7. Beylikten Devlete(1300-1453)
  8. Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
  9. Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
  10. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  11. Arayış Yılları(17. yüzyıl)
  12. 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
  13. Yakınçağ Avrupası(1789….)
  14. En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
  15. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
  16. 1. Dünya Savaşı
  17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
  18. Kurtuluş Savaşında Cepheler
  19. Türk İnkılabı
  20. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  21. Türk Dış Politikası

  2018 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Harita Bilgisi
  2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri
  3. İklim Bilgisi
  4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
  5. Yer’in Şekillenmesi
  6. İç ve Dış Kuvvetler
  7. Toprak Tipleri
  8. Nüfus
  9. Ortak Payda: Bölge
  10. Ulaşım Yolları
  11. Çevre ve İnsan
  12. Doğal Afetler

  2018 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Felsefe’nin Alanı
  2. Bilgi Felsefesi
  3. Bilim Felsefesi
  4. Varlık Felsefesi
  5. Ahlak Felsefesi
  6. Siyaset Felsefesi
  7. Sanat Felsefesi
  8. Din Felsefesi

  2018 TYT Din Konuları ve Soru Dağılımı

  • Kuran ve Yorumu
  • Hz. Muhammed’in Hayatı
  • İslam Düşüncesinde Yorumlar
  • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
  • Hazreti Muhammed
  • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
  • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

  2018 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Fizik Bilimine Giriş
  2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
  3. Basit Makineler
  4. Madde ve Özellikleri
  5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
  6. Basınç
  7. Isı ve Sıcaklık
  8. Genleşme
  9. Doğrusal Hareket
  10. İş Enerji
  11. Işık ve Gölge
  12. Düzlem Ayna
  13. Küresel Aynalar
  14. Kırılma ve Renkler
  15. Merceler ve Aydınlanma
  16. Elektrostatik
  17. Elektrik Akımı ve Devreler
  18. Temel Dalga Bilgileri
  19. Yay Dalgaları
  20. Su Dalgaları
  21. Ses ve Deprem Dalgaları

  2018 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Kimya Bilimi
  2. Atom ve Yapısı
  3. Periyodik Sistem
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
  6. Bileşikler
  7. Kimyasal Tepkimeler
  8. Kimyanın Temel Yasaları
  9. Maddenin Halleri
  10. Karışımlar
  11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
  12. Kimya Her Yerde

  2018 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
  2. Organik Bileşikler
  3. Hücre
  4. Madde Geçişleri
  5. DNA-RNA
  6. Protein Sentezi
  7. Enzimler
  8. Canlıların Sınıflandırılması
  9. Ekoloji
  10. Hücre Bölünmeleri
  11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
  12. İnsanda üreme ve Gelişme
  13. Mendel Genetiği
  14. Kan Grupları
  15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım

  2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Matematik konuları baz alınacaktır.

  Temel Kavramlar
  Sayı Basamakları
  Rasyonel Sayılar
  Ondalıklı Sayılar
  Basit Eşitsizlikler
  Mutlak Değer
  Üslü Sayılar
  Köklü Sayılar
  Çarpanlara Ayırma
  Denklem Çözme
  Oran-Orantı
  Problemler
  Fonksiyonlar
  Permütasyon
  Kombinasyon
  Binom
  Olasılık
  İstatistik
  2. Dereceden Denklemler
  Karmaşık Sayılar
  Parabol
  Polinomlar
  Mantık
  Modüler Aritmetik
  Eşitsizlikler
  Logaritma
  Diziler
  Seriler
  Limit ve Süreklilik
  Türev
  İntegral

  2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Edebiyat konuları baz alınacaktır.

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
  Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
  Tarih İçinde Türk Edebiyatı
  Destan Dönemi Türk Edebiyatı
  İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
  Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
  Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
  Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
  Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
  Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
  Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

  2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Coğrafya 1 konuları baz alınacaktır.

  Doğal Sistemler
  Beşeri Sistemler
  Mekansal Sentez Türkiye
  Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  Çevre ve Toplum
  Ekonomik Faaliyetler

  2018 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Tarih, Coğrafya 2 ve Felsefe konuları baz alınacaktır.

  2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  Tarih Bilimi
  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  İlk Türk Devletleri
  İslam Tarihi ve Uygarlığı
  Türk-İslam Devletleri
  Türkiye Tarihi
  Beylikten Devlete (1300-1453)
  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  1881’den 1919’a Mustafa Kemal
  Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
  Türk İnkılabı
  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  Atatürk’ün Ölümü
  Yüzyılın Başlarında Dünya
  İkinci Dünya Savaşı
  Soğuk Savaş Dönemi
  Yumuşama Dönemi ve Sonrası
  Küreselleşen Dünya
  Türklerde Devlet Teşkilatı
  Türklerde Toplum Yapısı
  Türklerde Hukuk
  Türklerde Ekonomi
  Türklerde Eğitim
  Türklerde Sanat

  2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları

  Doğal Sistemler
  Beşeri Sistemler
  Mekansal Sentez Türkiye
  Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  Çevre ve Toplum
  Ekonomik Faaliyetler

  2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

  Mantık Konuları

  Mantığa Giriş
  Klasik Mantık
  Mantık ve Dil
  Sembolik Mantık

  Psikoloji Konuları

  Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  Psikolojinin Temel Süreçleri
  Öğrenme Bellek Düşünme
  Ruh Sağlığının Temelleri
  Sosyoloji Konuları

  Sosyolojiye Giriş

  Birey ve Toplum
  Toplumsal Yapı
  Toplumsal Değişme ve Gelişme
  Toplum ve Kültür
  Toplumsal Kurumlar

  2018 YKS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  2018 YKS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Fizik, Kimya ve Biyoloji konuları baz alınacaktır.

  2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  Fizik Bilimine Giriş
  Madde ve Özellikleri
  Hareket ve Kuvvet
  Enerji
  Isı ve Sıcaklık
  Elektrostatik
  Elektrik ve Manyetizma
  Basınç ve Kaldırma Kuvveti
  Dalgalar
  Optik
  Kuvvet ve Hareket
  Çembersel Hareket
  Basit Harmonik Hareket
  Dalga Mekaniği
  Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
  Modern Fizik
  Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

  2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

  Kimya Bilimi
  Atom ve Periyodik Sistem
  Modern Atom Teorisi
  Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
  Kimyasal Hesaplamalar
  Asit, Baz ve Tuz
  Maddenin Halleri
  Gazlar
  Karışımlar
  Sıvı Çözeltiler
  Kimya ve Enerji
  Tepkimelerde Hız ve Denge
  Kimya ve Elektrik
  Karbon Kimyasına Giriş
  Organik Bileşikler
  Endüstride ve Canlılarda Enerji
  Kimya Her Yerde
  Hayatımızdaki Kimya

  2018 YKS Biyoloji Konu Dağılımları

  Biyoloji Bilimi
  Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
  Hücrenin Yapısı ve İşlevi
  Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
  Üreme
  İnsanda Üreme Sistemi
  Kalıtım
  Modern Genetik Uygulamaları
  Ekosistem Ekolojisi
  Dünyamız
  Canlılarda Enerji Dönüşümü
  Solunum
  İnsan Fizyolojisi
  Endokrin Sistemi
  Duyu Organları
  Destek ve Hareket Sistemi
  Sindirim Sistemi
  İnsanda Sinir Sistemi
  Dolaşım Sistemi
  Genden Proteine
  Hayatın Başlangıcı ve Evrim
  Bitkisel Dokular
  Bitki Biyolojisi
  Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

  reklam

  Kimler Neler Demiş?

  avatar
  Fotoğraf ve Resim Dosyası
   
   
   
    Abone ol  
  Bildir