2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımı

2018 TYT ve YKS Konuları ve Soru Dağılımları, Yeni açıklanan sınav sistemine göre MEB müfredatında yer alan konulara göre TYT ve YKS konuları sizler için tek sayfada derledik.

2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda belirtilmiştir. 2018 TYT Sınavında önceki yıllarda sorulan Türkçe konuları baz alınacaktır.

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Dil Bilgisi
-Sözcük Türleri
-Tamlamalar
-Fiiller, Fiilimsiler
-Ekler
-Sözcüğün Yapısı
-Cümlenin Öğeleri
-Fiil Çatısı
-Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Yazım Bilgisi
-Ses Bilgisi
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri

2018 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 TYT Sınavında önceki yıllarda sorulan Matematik konuları baz alınacaktır.

2018 TYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Polinomlar
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

2018 TYT Geometri Konuları

Üçgen
-Doğruda ve Üçgende Açılar
-Dik Üçgen
-Özel Üçgen
-İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
-Açı Kenar Bağıntıları
-Üçgende Eşlik ve Benzerlik
-Üçgende Açıortay
-Üçgende Kenarortay
-Üçgende Alan
Vektörler
Analitik Geometri
Özel Dörtgenler
-Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
-Paralelkenar
-Deldoit
-Eşkenar Dörtgen
-Kare
-Dikdörtgen
-Yamuk
-Çemberde Açı
-Çemberde Uzunluk
-Dairede Alan
-Katı Cisimler
-Konikler
-Çemberin Analitik İncelemesi

2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Tarih Bilimine Giriş
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. Eski Türk Tarihi
 4. İslam Tarihi
 5. Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
 6. Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
 7. Beylikten Devlete(1300-1453)
 8. Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 9. Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 10. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 11. Arayış Yılları(17. yüzyıl)
 12. 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 13. Yakınçağ Avrupası(1789….)
 14. En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 15. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 16. 1. Dünya Savaşı
 17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 18. Kurtuluş Savaşında Cepheler
 19. Türk İnkılabı
 20. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 21. Türk Dış Politikası

2018 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Harita Bilgisi
 2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 3. İklim Bilgisi
 4. Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
 5. Yer’in Şekillenmesi
 6. İç ve Dış Kuvvetler
 7. Toprak Tipleri
 8. Nüfus
 9. Ortak Payda: Bölge
 10. Ulaşım Yolları
 11. Çevre ve İnsan
 12. Doğal Afetler

2018 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Felsefe’nin Alanı
 2. Bilgi Felsefesi
 3. Bilim Felsefesi
 4. Varlık Felsefesi
 5. Ahlak Felsefesi
 6. Siyaset Felsefesi
 7. Sanat Felsefesi
 8. Din Felsefesi

2018 TYT Din Konuları ve Soru Dağılımı

 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2018 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 3. Basit Makineler
 4. Madde ve Özellikleri
 5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 6. Basınç
 7. Isı ve Sıcaklık
 8. Genleşme
 9. Doğrusal Hareket
 10. İş Enerji
 11. Işık ve Gölge
 12. Düzlem Ayna
 13. Küresel Aynalar
 14. Kırılma ve Renkler
 15. Merceler ve Aydınlanma
 16. Elektrostatik
 17. Elektrik Akımı ve Devreler
 18. Temel Dalga Bilgileri
 19. Yay Dalgaları
 20. Su Dalgaları
 21. Ses ve Deprem Dalgaları

2018 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 6. Bileşikler
 7. Kimyasal Tepkimeler
 8. Kimyanın Temel Yasaları
 9. Maddenin Halleri
 10. Karışımlar
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 12. Kimya Her Yerde

2018 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 2. Organik Bileşikler
 3. Hücre
 4. Madde Geçişleri
 5. DNA-RNA
 6. Protein Sentezi
 7. Enzimler
 8. Canlıların Sınıflandırılması
 9. Ekoloji
 10. Hücre Bölünmeleri
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 12. İnsanda üreme ve Gelişme
 13. Mendel Genetiği
 14. Kan Grupları
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Matematik konuları baz alınacaktır.

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Modüler Aritmetik
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Edebiyat konuları baz alınacaktır.

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Coğrafya 1 konuları baz alınacaktır.

Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Sentez Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Ekonomik Faaliyetler

2018 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Sosyal Bilimler Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Tarih, Coğrafya 2 ve Felsefe konuları baz alınacaktır.

2018 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımları

Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Sentez Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Ekonomik Faaliyetler

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Mantık Konuları

Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar

2018 YKS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

2018 YKS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir. 2018 KYS Sınavında önceki yıllarda sorulan Fizik, Kimya ve Biyoloji konuları baz alınacaktır.

2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik
Kuvvet ve Hareket
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Gazlar
Karışımlar
Sıvı Çözeltiler
Kimya ve Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Bileşikler
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
Hayatımızdaki Kimya

2018 YKS Biyoloji Konu Dağılımları

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi
Endokrin Sistemi
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
İnsanda Sinir Sistemi
Dolaşım Sistemi
Genden Proteine
Hayatın Başlangıcı ve Evrim
Bitkisel Dokular
Bitki Biyolojisi
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi