Puanlar.net Hoşgeldiniz, 15 Ekim 2018

2018 Mart Öğretmen Atamaları Taban Puanları

2018 Mart Öğretmen Atamaları Taban Puanları

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı dün itibariyle (09.03.2018) bitti. Başvuruların bitmesinin ardından oluşan atama puanları büyük merak konusu oldu.

Mülakat süreci bittikten sonra, 2018 Mart atamasında oluşan atama puanları ve mülakat puanları aşağıda bulunan  linkte hazır olacak.

Peki bu sene yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatından hangi sorular çıkacak. Geçtiğimiz dönemde mülakata girenler hangi sorularla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen mülakatı çıkmış sorular neler? Geçtiğimiz sınavlar gibi mülakata girenlere üç zarf uzatılacak, bunlardan birini seçmelerini istenecek ve zarftan çıkan iki soru sorulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI

1. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.

2. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

3. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz,

nasıl engellersiniz?

4. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.

5. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir?

6. İnternette ki her bilgo doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?

7. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz.

8. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?

9. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız.

10. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

11. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

12. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.

13. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz?

14. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?

15. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız.

16.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız.

17. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?

18. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?

19. Neden öğretmenlik?

20. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?

21. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?

22. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

23. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları vardır?

24. Küresel ısınmanın nedeni? Zararları nelerdir? İmzalanan protokol ve hangi ulkenin imzasi yoktur?

25. Yaygın eğitimin faydaları?

26. Neden bu branşı seçtin?

27. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?

28. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.

29. Çocuk yetiştirmede ailenin görevi ?

30. Teknolojinin eğitimde faydası?

31. Formal eğitim hakkındaki düşünceleriniz?

32. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

33. Branşının tanımını yapar mısın?

34. Milenyum nedir?

35. İnsanın toplumsallaşması nedir?

36. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

37. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?

38. Öğrencilerin teknolojik olarak internet üzerinde edindiği bilgilerin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız.

39. Derse yönelik bir sosyal ağ açmak isteseniz ne açardınız ve neler paylaşırdınız?

40. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

41. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

42. Son olan olay Fetö olayı hakkında düşünceleriniz ?

43. Tek kanatla kuş uçmaz sözünü açıklayınız.

44. Mevlana hakkında ne biliyorsunuz? Mevlana neden evrenseldir?

45. Atatürk’ün samsuna çıkışı, kitap adı yazarı,bakan adı? Cumhurbaşkanının son seyahati, hangi dershaneye gittiniz?

46. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

47 . İnsan hayatını kolaylaştıran en önemli cihaz?

48. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirsiniz?

49. 33. Eğitimin kültürleşmedeki önemini açıklayınız.

50. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?

51. “Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız.

52. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?

53. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?

54. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

55. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

56. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

57. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.

58. Teknolojiden faydalanmayan bir öğretmeni buna nasıl teşvik ederdiniz?

59. Şu an toplanılacak olsaydı Erzurum Kongresinin toplanma nedeni ne olurdu? Açıklayınız.

60. Klasik ve Edimsel koşullanmayı sınıf ortamına nasıl uydurursunuz?

61. Çevrenin öğrenci üzerinde etkileri nelerdir? Açıklayınız.

62. Okulda yönetici olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız?

63. Spor ile eğitim ilişkisini açıklayınız.

64. Nüfus artışının eğitime etkilerini olumlu ve olumsuz yönde açıklayınız.

65. Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir?

66. Eğitimimizde teknolojiyi ne derecede buluyorsunuz, nasıl geliştirilebilir?

67. İbn-i Sina kimdir? Bilgi veriniz.

68. Kalıtımın gelişim üzerinde etkileri nelerdir?

69. Enflasyonun halk üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

70. İstiklal Marşı’nın 3. ve 4. kıtasını ezbere okuyun. ( Kıtalar rastgele belirleniyor. )

71. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

72. Mısır’I fetheden sahabe?

73. Rumeli Hisarı’nın yapılış tarihi?

Bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz başka mülakat soruları mı var? Paylaşmak güzeldir, Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
WhatsApp

Yorumlar

 1. Bahar dedi ki:

  İşte 2016-2017 döneminde son sözlü sınavlarda aday öğretmenlere sorulan sözlü mülakat soruları:

  1- Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?
  2- Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?
  3- Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz ?
  4- Kurum etiği nedir?
  5- Hizmet içi eğitimin önemi nedir ?
  6- Türkiyenin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
  7- Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu.
  8- Eğitim sistemimizden memnun musunuz ? ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?
  9- Okul kültürü nedir?
  10- Dünyanın en önemli buluşu nedir ?
  11- Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
  12- Kuvayi milliyenin kurtuluş savaşınını kazanmamızdaki etkileri nelerdir?
  13- Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir.?
  14- Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz ?
  15- Şeyh sait isyanının halk üzerindeki etkisi neler olmuştur.?
  16- Kağıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir.?
  17- Sizin öğrencilik zamanınızdaki teknoloji ile günümüzdeki arasında ne gibi farklılıklar vardır? 18- Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar.?
  19- Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?
  20- Sanal materyallerin eğitime katkıları nelerdir.?
  21- Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız.
  22- Ülkemizde truzimi arttırmak için alınan önlemler nelerdir?
  23- Descartes düşünüyorum o halde varım sözünü açıklayınız.
  24- Eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?
  25- TEK KANATLA KUŞ UÇMAZ atasözünü açıklayınız.
  26- Yaygın eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.
  27- Küresel ısınma nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.
  28- Örgün eğitim nedir. Açıklayınız
  29- Divan-ı lügatit türk ü anlatınız?
  30- RÜZGAR HER ZAMAN İSTEDİĞİMİZ YERDEN ESMEZ atasözünü açıklayınız.
  31- Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız.
  32- Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız.?
  33- BİR ADAMA 40 GÜN DELİ DERSEN DELİ OLUR. Sözünü açıklayınız.
  34- Erasmus proğramı hakkında ne düşünüyorsunuz ?
  35- Halk eğitimi nasıl yaygınlaştırılabilir.
  36- Genç nüfusun önemi nedir ?
  37- Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız.
  38- Organ nakli hakkında ne düşünüyorsunuz.
  39- TİLKİ TİLKİLİĞİNİ BİLDİRİNCEYE KADAR PORS ELDEN GİDER . atasözünü açıklayınız.
  40- Techir yasası?
  41- Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız.
  42- İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız.

  Bu konular kapsamında daha önce çıkmış asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınav sorularını ve çıkması muhtemel mülakat sorularını Mebpersonel olarak sizler için derledik.

  İşte o sorular:
  1) Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs … yerini almalı mıdır?
  2) Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?
  3) Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?
  4) Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?
  5) Yaygın eğitimin önemi?
  6) Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?
  7) Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?
  8) Biyolojik olarak aklın önemi nedir?
  9) Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
  10) Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?
  11) EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?
  12) İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?
  13) Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?
  14) Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?
  15) Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir? 16) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?
  17) İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?
  18) İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?
  19) Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?
  20) Eğitimde kültür sürecini açıklayın?

  Diğer Örnek Sorular:

  1. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.
  2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir?
  3. İnternette ki her bilgi doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?
  4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz.
  5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?
  6. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız.
  7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?
  8. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız.
  9.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız.
  10. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?
  11. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?
  12. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?
  13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
  14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.
  15. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz?
  16. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.
  17. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?
  18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?
  19. Neden öğretmenlik?
  20. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?
  21. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.
  22. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?
  23.”Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız.
  24. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?
  25. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?
  26. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
  27. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
  28. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?
  29. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.

Yorum Yaz